Med digitalisering i siktet - fra Excel til dedikerte HR-systemer, Daniel Svensson