HR-undersøkelsen 2020 - Barrierer for endring - Presentert av Ingvild Johnson