Sett mennesker først i organisasjonens utvikling

I vår moderne AI-tid vil ledere med nysgjerrighet, selvbevissthet og ydmykhet, gi bedre avkastning. Vi trenger ledere som kan inspirere, engasjere seg, og få kontakt med mennesker på et menneskelig og humant nivå.

Tomas Chamorro Premuzic

Dr. Tomas Chamorro-Premuzic jobber som Chief Innovation Officer for ManpowerGroup, og er professor i forretningspsykologi ved Columbia og UCL – universitetene. Han var også Chief Talent Scientist med ansvar for å lede Center of Excellence for Assessment and Analytics, der de bruker datadrevne løsninger, teknologi og vitenskap for å bistå kunder og kandidater.

– Den store utfordringen for mange ledere i dag er å skape den organisatoriske beredskapen som de trenger i vår «menneske-AI- tid», og sikre at organisasjonens kultur, tankesett, prosesser og talent, setter menneskene først, slik at neste fase av arbeidet bli mer tilfredsstillende og produktivt enn før, forteller Tomas.

– Ledelse er alltid et argument med fortiden, med tradisjon, og utfordringen for ledere er å koble vår tid med en fremtid der teknologi og mennesker ikke bare kan eksistere side om side, men forsterke hverandre. Dette påvirker åpenbart alle, og alle de andre lederskapstemaene, å drive endring, være inkluderende, og nyskapende, er avhengig av denne beredskapen.

Lederne i den nye AI-tiden

Tomas mener kunstig intelligens allerede har påvirket hvordan vi velger ledere og lederegenskaper vi ser etter.

– Fremskritt innen kunstig intelligens har gjort oss i stand til å forbedre alle aspekter av rekrutteringsprosessen, fra intervju til søk- og match-prosessen, og selvfølgelig vår evne til å kvantifisere verdien ledere leverer.

– Dette er nøkkelen, fordi våre valg av lederskap historisk sett har vært forutinntatt av intuisjon og fordommer. Med kunstig intelligens kan du velge ledere for viktige myke ferdigheter, og optimalisere for fremtidige behov mens du ignorerer problematisk demografisk informasjon som fordreier valg.

– I tillegg får kunstig intelligens ledere til å skille seg ut, ikke for sin IQ, men for sin EQ: ledere i «AI-alderen» må inspirere, engasjere seg, og få kontakt med mennesker på et menneskelig og humant nivå. Alt annet kan utføres av kunstig intelligens.

– Den beste måten å forbedre lederutvikling på, er gjennom seleksjon. Hvis utvalget mislykkes, må du bruke latterlige beløp på trening og utvikling, og avkastningen din blir dårlig. Men hvis du velger ledere på grunnleggende egenskaper som nysgjerrighet, integritet, coachbarhet, selvbevissthet og ydmykhet, vil hver krone du bruker på utvikling ha maksimal avkastning.

– Om noe, å rekruttere og utvikle ledere riktig, er enda viktigere i «AI-alderen», for vi har ikke råd til inkompetente ledere. Hvis du er enig i at tidene endrer seg raskt, kan dine fremtidige ledere være svært forskjellige fra tidligere, og til og med fra nåværende ledere, sier Tomas.

Der initiativ til lederutvikling kommer til kort, mener han er:

  • At det ikke blir målt resultater, eller i det minste de riktige resultatene
  • Det blir fokusert for mye på intensjoner og for lite på resultater
  • At det ikke blir gitt nok oppmerksomhet til seleksjon
  • Optimalisering for mye i fortiden og for lite for fremtiden

HR får en plass ved bordet

– Sofistikeringen av HR-ledere har økt mye, og betydningen av rollen er nå enestående. For ikke så lenge siden lurte vi på hvordan HR kan ha en plass ved bordet. Nå vet alle ledere at de desperat trenger å lene seg til HR for å løse de største problemene i fremtiden og nåtiden: mangfold og inkludering, bærekraft, prestasjonsforbedringer, talentutvikling, reskilling og upskilling, og hvordan lede det menneskelige AI-grensesnittet. Dette er også temaene som holder HR våken om natten, med rette, sier Tomas.

– Når det gjelder endringer fra individuelle prestasjoner til mer team-baserte, så har HR fortsatt veldig fokus på individet. Til og med organisasjoner har en tendens til å fokusere for mye på det individuelle og for lite på team. Det beste scenarioet er ordentlig investering i lederskap, siden lederskap er den faktoren som har størst innvirkning på team, avslutter Tomas.

Dr. Tomas Chamorro-Premuzic har tidligere også vært administrerende direktør i Hogan Assessments. Han har skrevet 10 bøker og over 150 vitenskapelige artikler om psykologi, talent, lederskap og innovasjon, som han også har forelest om på TED Talk.

Dr. Tomas Chamorro-Premuzic kommer til Lederutviklingskonferansen 2024 med foredraget "The Future of Leadership Development: How to fix a broken industry".

Dr. Tomas Chamorro-Premuzic er en internasjonal autoritet innen organisasjonspsykologi, people analytics, lederutvikling, og grensesnittet mennesker-AI. Chamorro-Premuzic har skrevet 10 bøker og 200 akademiske artikler inkludert hans nyligste “I, Human: AI, Automation, and the Quest to Reclaim What Makes Us Unique,” som utforsker på hvilken måte AI kan forsterke menneskelige kapabiliteter. Som Chief Innovation Officer hos ManpowerGroup, leder han Center of Excellence for Assessment and Analytics, som utvikler datadrevne løsninger for å drive prestasjoner. Dr. Chamorro-Premuzic er professor i organisasjonspsykologi ved University College London og Columbia University, co-founder of deepersignals.com, og associate ved Harvard's Entrepreneurial Finance Lab. Dr. Tomas Chamorro-Premuzic er lidenskapelig opptatt av utnytte data og analyser best mulig for at individer og virksomheter best skal kunne forstå seg selv og omgivelsene.

Flere artikler

Pengefjell Credit Richard Darko
Ledelse som rammeverk
En milliard her og en milliard der
En milliard her og en milliard der