Pensjonskonferansen 2024 - Viktig påfyll om pensjon!

Pensjonskonferansen 2024 var HR Norges siste konferanse før sommerferien, og samlet nesten hundre deltakere for å få en bredere forståelse av pensjonslandskapet og de kommende reformene, samt praktiske råd for hvordan man kan navigere i dette komplekse feltet.

Pensjonskonferansen2024

Konferansen ble holdt på Scandic Helsfyr tirsdag 4. juni, og holdt en rød tråd for å gi deltakerne en helhetlig forståelse av pensjonsområdet.
Dagen startet med en grundig analyse av hvordan verdensøkonomien og Norges økonomi påvirker pensjonslandskapet med professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Ola Honningsdal Grytten. Dette ga deltakerne innsikt i makroøkonomiske trender og deres konsekvenser for pensjonsfond og investeringsstrategier, og la vekt på at det store problemet for AS Norge er at vi blir for få i arbeid som finansiere framtidens pensjonister.

Pensjon oppleves som komplisert for mange, og jurist og pensjonsekspert gjennom mange år, Alexandra Plahte gav et dypdykk i pensjonslandskapet hvor vi fikk svar på hvordan dagens pensjonsordninger faktisk er og virker. Pensjon er et viktig ansattgode, og vi fikk også en nyttig innsikt i hvordan man som arbeidsgiver kan øke verdien av pensjons- og forsikringsordningen for ansatte, og hvordan man som arbeidsgiver kan bidra til å ta gode pensjonsvalg.  

Folk må stå lengre i jobb

NAV har masse tall som kan hjelpe oss å forstå utviklingen i arbeidsmarkedet og gi innsikt som kan hjelpe til å ta gode og kloke valg for egen virksomhet. På konferansen fikk vi innblikk i arbeidsmarked-trender de neste 10-15 årene, og hvilke konsekvenser den siste pensjonsreformen vil ha for arbeidsmarkedet.  Vi ser allerede at folk står lenger i jobb, og det trenger AS Norge.

Unngå å havne i rettssystemet

Å havne i rettssystemet er enhver arbeidsgivers mareritt. Utvikling og endringer gjør at man stadig må oppdatere seg på hva lov og rettspraksis, og ikke minst hva som kan være lurt å gjøre. Oppdateringen på de siste endringene i pensjonsretten, inkludert nye regler og tolkninger som påvirker pensjonsrettigheter og -plikter var derfor svært nyttig.

AFP til diskusjon

Om pensjon generelt er komplisert å forstå så er avtalefestet pensjon (AFP) kanskje spesielt utfordrende for mange. Vi fikk en god gjennomgang av AFP både for privat og offentlig sektor med fokus på de kommende endringene i 2025. Sindre Solbakken, advokat i juridisk avdeling i Fellesordningen for AFP gav et bilde av privat AFP og hvordan Fellesordningen fungerer, mens Sissel Rødevand, aktuar i Gabler Pensjonstjenester, gav en god gjennomgang av ny AFP for ansatte i offentlig sektor og hvordan det blir fremover.

Pensjonskonferansen 2024 - debatt om AFP
Pensjonskonferansen 2024 - debatt om AFP

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt hvor AFPs fremtid ble diskutert. Panelet bestod av Høyres nestleder og medlem i Arbeids- og sosialkomiteen, Henrik Asheim, Alexandra Plahte og Beate Fahre, begge jurister og pensjonseksperter. HR Norge er svært tydelig på at dagens AFP-ordning er usolidarisk og ikke treffer de som trenger den mest. HR Norge mener derfor staten bør trekke sin finansiering ut av ordningen og heller fordele disse midlene gjennom for eksempel Folketrygden. Her var særlig Fahre tydelig på at hun delte denne oppfatningen, mens Asheim ikke ville komme med noen «politiske bomber» angående AFP og love noen avvikling av statens bidrag. Han er opptatt av at AFP er en avtale mellom partene, og påpeker derfor at endringer av AFP må skje i samarbeid med arbeidslivet, og at det ikke er noe politikerne kan eller bør sitte på Stortinget alene og vedta.

Hovedpoengene som ble formidlet gjennom debatten var derfor dette:

  • AFP bør skrotes. Skattebetalernes penger må brukes til det beste for de fleste, ikke de få privilegerte
  • Det er en urettferdig ordning som ikke tilfaller de den var ment for
  • En avtale som har endret karakter og som vi må respektere at det er partene i arbeidslivet som forvalter, og der det er politikernes oppgave er å sikre at den blir så god og treffsikker som mulig uten at man øker statens bidrag.

Konferansen ga deltakerne verdifull innsikt og oppdatert kunnskap om pensjon. Det var en lærerik dag som styrket deltakernes kompetanse til å navigere i pensjonslandskapet og forberede seg på fremtidige utfordringer og muligheter.