Thor Gjermund Eriksen er kåret til Årets leder

Thor Gjermund Eriksen er vinner av HR Norges lederpris i 2022. – Han brenner for å bygge et bedre samfunn og har gjennom hele sin lederkarriere ledet virksomheter med et stort og viktig samfunnsoppdrag, sier juryleder og styreleder i HR Norge, Helle Øverbye.

HR Norge deler hvert år ut «HR Norges Lederpris». Prisen er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater.

Administrerende direktør i Norsk Tipping og tidligere kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, har lang erfaring som leder av store og komplekse virksomheter i en konkurranseutsatt bransje. Han gjorde store organisatoriske grep for å holde NRK relevant i et marked som er preget av global konkurranse, endringer i kundeadferd, økt digitalisering og behov for nye teknologiske løsninger, erfaringer som nå kommer Norsk Tipping til gode.

  • Thor Gjermund Eriksen er en trygg endringsleder med høy troverdighet som samler oppslutning rundt store og små retningsforandringer. Han evner å opprettholde et strategisk overblikk, spesielt på umerkede stier. Han har et skarpt fokus og høy fart som gjør organisasjonen i stand til å utnytte de mulighetene som åpner seg, bygge ny innovasjon, være en attraktiv arbeidsplass og vinne folks tid, sier Øverbye.

20 år som toppleder

  • HR Norge jobber for å styrke kompetansen om utvikling av mennesker, felleskap og organisasjoner. Det er avgjørende for at vi skal bli kontinuerlig bedre og møte stadig raskere endringer og morgendagens utfordringer. Derfor setter jeg stor pris på å få HR Norges lederpris. Det minner meg også på hvor mange utrolig flinke folk jeg har vært så heldig å jobbe sammen med og skapt resultater sammen med gjennom 20 år som toppleder, sier årets leder, Thor Gjermund Eriksen.

Fra juryens begrunnelse:

Prisvinneren er tydelig i sin kommunikasjon, evner å opprettholde en klar retning, og samle de ansatte igjennom sin medmenneskelighet og sin tilstedeværelse. Han opprettholder progresjon ved hyppige uformelle kontaktpunkter og involvere ressurser på alle nivåer. Vinneren er en pådriver av dialog og diskusjon, og anerkjenner verdien av ulik innfallsvinkel og hvordan finne felles forståelse.

Spesielt har kommunikasjonsferdigheten gjort seg gjeldende i samhandlingen med fagforeninger.

Forholdet mellom ledelse og fagforeningene beskrives som et miljø bestående av høy tillit og integritet.

Les juryens begrunnelse her.

Årets jury har bestått av:

  • Helle Øverbye, styreleder i HR Norge
  • Gro Gotteberg, Chief People Officer, Group People, DNV-GL og styremedlem HR Norge
  • Geir Haugstveit, HR direktør, OsloMet og styremedlem HR Norge
  • Sumeet Singh Patpatia, Global Head of Diversity, Inclusion & Belonging hos Schibsted
  • Madeleine Winger, fagansvarlig HR Norge (utvalgssekretær)

Oversikt over tidligere vinnere:
https://www.hrnorge.no/om-oss/priser-og-utmerkelser/hr-norges-lederpris

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Helle Øverbye, juryleder og styreleder i HR Norge
E-post: Helle.Overbye@innovasjonnorge.no
Telefon: 415 60 795