Ingen har flere kvinnelige toppledere i næringslivet enn Norge

Ingen andre land i Europa har høyere andel kvinner på direktørnivå i næringslivet enn Norge. I tillegg er det nesten ingen lønnsdiskriminering.
Tabell over land og damer i toppledelse

Det viser Top Executive Compensation in Europe Report 2022, en lønnsundersøkelse fra Korn Ferry. Trettifem av hundre toppledere i Norge er kvinner. Det er mer enn det doble av snittet i Europa.

- Ofte ser vi oss blinde på hvem som får jobben som toppledere i næringslivet. Når vi henter inn lønnsdata, kan vi få et bedre bilde som inkluderer både topp- og mellomledelse

Rosie Reiersrud

Vi kan også fange opp både linjefunksjoner, som ofte er dominert av menn, og roller med mye ansvar i stab, slik som HR og Kommunikasjon, som ofte er dominert av kvinner, sier Rosie Reiersrud i rådgivningsfirmaet Korn Ferry.


Undersøkelsen er verdensledende og har en overrepresentasjon av store virksomheter i privat sektor. I Norge er det også mange kvinnelige toppledere i offentlig forvaltning.

Henrik Øhrn

- Vi må ikke bare se på næringslivet alene i Norge, sier fagansvarlig Henrik Øhrn i HR Norge. - Vi vet at mange kvinner tiltrekkes av å jobbe i offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner, hvor de mange steder gjør karriere og dominerer både som spesialister på høyt nivå og i ledelsessjiktet. I tillegg er yrkesdeltakelsen blant menn generelt høyere. Det gjør 35 prosent i topplederposisjoner i næringslivet til et sterkt tall i seg selv .

I følge Øhrn dominerer kvinner høyere utdanning, derfor kan man også forvente at andelen kvinner i lederposisjoner øker ytterligere fremover.
- Mange av de kvinnelige lederne som nå viser seg i denne statistikken er i tidlig karrierefase og vil antakelig gjøre seg enda mer gjeldende i årene som kommer, sier Øhrn

Lønnsdiskriminering nesten borte
Undersøkelsen måler tyngden av stillingen, basert på krav til kompetanse for å gjøre jobben, grad av problemløsning og i hvilken grad man har og står til ansvar for å nå mål. På den måten kan man sammenligne likt mot likt, i tillegg til relasjoner både på tvers og mellom nivåer i organisasjonen.

- Med det som utgangspunkt kan vi også vurdere lønn på en rettferdig måte, uten hensyn til kjønn, stillingstittel eller annet sier Reiersrud. Og når vi skreller bort alle slike faktorer, viser det seg at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er i overkant av to prosent. Det er den reelle lønnsdiskrimineringen, sier hun,

I følge HR Norge stemmer disse tallene godt med offisiell norsk statistikk.

- Statistikken slår hull på myten om at virksomhetene driver lønnsdiskriminering basert på kjønn. I stedet må vi se etter andre faktorer, slik som tradisjonelle yrkesvalg, karrierevalg og gjerne sammen med manglende likestilling i hjemmet når man stifter bo og får barn. Her kan også virksomhetene fortsatt gjøre mye, mener Øhrn.

I tillegg til at myndighetene legger til rette for likestilling gjennom for eksempel tredeling av permisjon, bør virksomhetene oppfordre både mannlige- og kvinnelige ansatte om å likefordele omsorg i oppveksten og dermed også muligheten for å legge inn den arbeidsinnsatsen og ta de jobb- og oppgavemulighetene som skaper grunnlag for videre karriere og høyere lønn, mener Øhrn.

Kontakt:

Rosie Reiersrud
rosie.reiersrud@kornferry.com +4794829007

Henrik Øhrn
henrik.øhrn@hrnorge.no
+47 924 88 132

Tallene er hentet fra Top Executive Compensation in Europe Report 2022. Dette er en utvalgsundersøkelse, verdensledende, og basert på kundedata Korn Ferry. Dataene har en overrepresentasjon av store virksomheter i privat sektor.

Korn Ferry og HR Norge presenterer ytterlige lønnsdata i 5 byer:

23. mars - Trondheim
24. mars - Ålesund

27. mars - Bergen

28. mars - Stavanger

29. mars - Oslo

Mer om temaet:

SSB: Slik kan lønnsforskjellene mellom kvinner og menn forklares

HR Norge: Utvidet dokumentasjonsplikt for arbeidsgiver

HR Norge: Lønnsgapet mellom kvinner og menn nesten borte

HR Norge: «Just do it – How Iceland took a leading position on gender equality (webinar)