Helle Øverbye ny styreleder i HR Norge

Under korona har mye handlet om mennesker og organisasjon. HR har stått midt oppe i det, enten det handler om hjemmekontor, nye læringsmuligheter eller permittering der det har vært aktuelt. Nå tar vi sats og skaper den nye arbeidsdagen, til glede for virksomhetene, den enkelte og samfunnet.

Det sier Helle Øverbye, ny styreleder i HR Norge og til daglig stabsdirektør for mennesker og teknologi i Innovasjon Norge. Hun er utdannet sivilingeniør, men ble raskt mer opptatt av hvordan vi bruker teknologi enn hvordan vi lager den. Øverbye har siden jobbet med organisasjonsutvikling og endring. I 2015 begynte hun som HR-direktør i Aftenposten, der hun raskt ble involvert i å samle kommersielle- og teknologimiljøer på tvers av flere aviser og har også vært konserndirektør for HR og Kommunikasjon i NHST Media Group.

Med seg på laget får hun Gro Gotteberg, Chief People Officer, Group People i DNV som ny nestleder og styremedlemmene Geir Haugstveit, HR direktør OsloMet, Olav Hypher, Organsiasjonsdirektør i NRK og Sumeet Singh Patapatia, Global Head of Diversity, Inclusion & Belonging hos Schibsted.

I tillegg har HR Norge tre regionale styrer, hvor Camilla H. Rekdal, Seniorrådgiver HR & Digitalisering i Zirkel AS leder Rogaland med utgangspunkt i Stavanger. Henning Hauso, HR-direktør i Bergen kommune leder Vest med utgangspunkt i Bergen og Anders Godø, HR sjef i PEAB K.Nordang leder Nordvest fra Ålesund.

HR Norge Vest
HR Norge Nordvest

HR Norge Rogaland

- Jeg overtar et HR Norge i meget god stand og som virkelig har benyttet mulighetene som også har ligget i korona, sier Helle. Aldri før har organisasjonen levert så mye, så bra og til så mange som under korona, det være seg konferanser, kurs, rådgivning eller generell informasjonsvirksomhet.
- Det er for tidlig å komme med programerklæringer, men for en som har tråkket barneskoene i Stavanger er det meget tilfredsstillende å se hvordan vi har fått fotfeste også utenfor Oslo. Dette har skjedd gradvis, i samspill mellom driftige lokalavdelinger, digitale leveranser fra Oslo og de synergiene som skapes ut av det. Dette må vi bygge videre på. Gode undersøkelser, faglig innsikt og tett, godt nettverk gir oss en unik plattform for å delta i samfunnsdebatten. I tillegg vet jeg at det vi kan og det vi har er noe som også ledere har bruk for. Der ligger det et stort potensiale, avslutter nyvalgt styreleder HR Norge Helle Øverbye.

Kontaktdata:
Helle Øverbye: helle.overbye@innovasjonnorge.no
tlf.: 41560795 LinkedIn

Bilde til nedlasting (scroll til nederst på siden).