Styre HR Norge Nordvest

Else Karin Soy
Styreleder og VP HR og organisasjon i Vard
Else Karin Æsøy
Tlf: 901 10 845
Styremedlem (nestleder) og HR Solution Manager i Kongsberg Maritime
Anders Godø
Tlf: 990 46 924
Styremedlem (arrangement) og HR direktør i Kystverket
Anne Gunn Mostad
Tlf: 922 96 148
Styremedlem (nettverkskontakt) og HR direktør i Jets
Anne Holstad
Tlf: 913 89 007
Styremedlem (arrangement) og SVP HR & Organization i Optimar AS
Lene Flem Debess
Tlf: 920 12 022
Styremedlem og Personal- og Organisasjonssjef i Ålesund kommune
Roar Reiten
Tlf: 920 37 205