Styre HR Norge Nordvest

Anne Holstad v2
Styreleder (nettverkskontakt) og HR direktør i Jets
Anne Holstad
Tlf: 913 89 007
Anders Godø
Styremedlem (nestleder) og HR Solution Manager i Kongsberg Maritime
Anders Godø
Tlf: 990 46 924
Anne Gunn Mostad v6
Styremedlem (arrangement) og HR direktør i Kystverket
Anne Gunn Mostad
Tlf: 922 96 148
Lene Flem Debess
Styremedlem (arrangement) og SVP HR & Organization i Optimar AS
Lene Flem Debess
Tlf: 920 12 022
Roar reiten lite v2
Styremedlem og Personal- og Organisasjonssjef i Ålesund kommune
Roar Reiten
Tlf: 920 37 205
Terese Lange v3
Styremedlem og HR Manager Kongsberg Maritime AS
Terese B. Lange
Tlf.: 909 45 478