HR Norges Lederpris for 2019 - priskomiteens begrunnelse

HR Norges Lederpris er en institusjon i norsk arbeidsliv. Formålet med prisen er å framheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode forretningsmessige resultater. Prisen het tidligere «Kunsten å lede» og har vært en «institusjon» i flere tiår.

Priskomiteen ser blant annet etter:

  • Om lederen har oppnådd resultater gjennom god HR
  • Om lederen har bidratt til endringsprosesser som gjør virksomheten mer konkurransedyktig
  • Om lederen har gjort noe helt spesielt eller nyskapende
  • Om lederen har synliggjort seg i virksomheten kultur og verdier
  • Om lederen har kommunisert et positivt menneskesyn

HR Norges lederpris tildeles i 2019 en tydelig leder som kan vise til stor suksess både gjennom sitt kommersielle og helhetlige ansvar for virksomheten i Norge og fått utvidet globalt ansvar innenfor det store konsernet vedkommende jobber for. Lederskapet og suksessen er drevet frem av høy arbeidskapasitet, inkluderende lederskap og sterkt konkurranseinstinkt.

Hun står for inkluderende lederskap, innovasjon, endring og besluttsomhet. Hun er god til å forankre strategier i ledergruppen, - samtidig som hun er god til å kommunisere og engasjere ansatte i implementeringen av tiltak. Hun er løsningsorientert, har høy integritet og skaper en sunn konkurransevilje hos andre og seg selv.

Prisvinneren deltatt aktivt i det offentlige ordskifte om bemanningsbransjen og har bidratt til bransjens bedring av omdømme. Prisvinneren har gjennom sitt engasjement demonstrert genuin interesse for kombinasjonen av respekt for mennesker og sunn forretningsdrift. Lederen har meningers mot samtidig som hun lytter godt til andre. Prisvinneren er en god rollemodell for andre ledere, og er samtidig opptatt av å utvikle unge talenter.

Prisvinneren har engasjert seg i viktigheten av likestilling og mangfold i arbeidslivet og har bidratt til å løfte debatten på en løsningsorientert og faktabasert måte. Hun føyer seg inn i rekken av ledere og tidligere prisvinnere som «gjør en forskjell» for ansatte, bedriften og samfunnet.

Prisvinneren har gjennom en årrekke ledet Manpowers aktiviteter i Norge, i tillegg til å bli forfremmet til globale ansvarsområder i ManpowerGroup. Prisvinneren har som konsernsjef ledet ManpowerGroup Norge i 10 år med gode resultater. Hun har blitt forfremmet til regionsjef for Norden og de baltiske landene i det globale bemanningsselskapet med et ansvar for mer enn 15.000 medarbeidere.

Maalfrid Brath er den verdige vinneren av HR NorgesLederpris 2019.