HR-konferansen for offentlig sektor 2021 - Digitalt

Registrer deg, og du kjøper tilgang til alle foredragene fra årets HR-konferansen for offentlig sektor! Se foredragene hvor og når du måtte ønske.

Mye er forandret siden mars. Den pågående pandemien gir oss rom for å stille spørsmål, tenke nye tanker og etablere nye prosesser. Vi trenger påfyll og å skape noen nye, felles referanserammer. I tillegg trenger vi variasjon. Vi tror HR-konferansen for offentlig sektor 2021 er en god arena for alt dette, og mer til.

Du får mer av dette:

  • Å lykkes med fleksibilitet på arbeidsplassen
  • Organisasjonskultur - hvordan kan du påvirke den?
  • Hva er avgjørende for et godt arbeidsmiljø?
  • De viktigste arbeidsrettslige problemstillingene
  • Kompetansedreining og kompetansedeling


Konferansen ble gjennomført digitalt 20-21.januar 2021.

Pris:

  • For medlemmer: kr. 4.450,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 7.950,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Når du sender oss din påmelding får du tilgang til konferansen med alle foredragene. Du vil ha denne tilgangen i to uker fra den dagen du får tilgang. Dokumentasjon fra det enkelte foredrag blir også tilgjengelig.

Informasjon om hvordan du logger deg på vil du få tilsendt på e-post sammen med bekreftelsen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til HR-konferansen for offentlig sektor 2021 - Digitalt!

Påmelding digitale arrangementer