HR-konferansen for offentlig sektor 2021 - Digitalt

Registrer deg, og du kjøper tilgang til alle foredragene fra årets HR-konferansen for offentlig sektor! Se foredragene hvor og når du måtte ønske.
HR konferansen for offentlig sektor 2021 Landingssiden 1610 format2

Mye er forandret siden mars. Den pågående pandemien gir oss rom for å stille spørsmål, tenke nye tanker og etablere nye prosesser. Vi trenger påfyll og å skape noen nye, felles referanserammer. I tillegg trenger vi variasjon. Vi tror HR-konferansen for offentlig sektor 2021 er en god arena for alt dette, og mer til.

Du får mer av dette:

  • Å lykkes med fleksibilitet på arbeidsplassen
  • Organisasjonskultur - hvordan kan du påvirke den?
  • Hva er avgjørende for et godt arbeidsmiljø?
  • De viktigste arbeidsrettslige problemstillingene
  • Kompetansedreining og kompetansedeling


Konferansen ble gjennomført digitalt 20-21.januar 2021.

Pris:

  • For medlemmer: kr. 4.450,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 7.950,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Når du sender oss din påmelding får du tilgang til konferansen med alle foredragene. Du vil ha denne tilgangen i to uker fra den dagen du får tilgang. Dokumentasjon fra det enkelte foredrag blir også tilgjengelig.

Informasjon om hvordan du logger deg på vil du få tilsendt på e-post sammen med bekreftelsen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til HR-konferansen for offentlig sektor 2021 - Digitalt!

Påmelding digitale arrangementer