HR Forum 2020 - Digitalt

Registrer deg, og du kjøper tilgang til alle foredragene fra årets HR Forum 2020! Se foredragene hvor og når du måtte ønske.

En ny tid i arbeidslivet! HR Forum 2020 vil gi deg et fremtidsrettet kompetanseløft med muligheter for å utvide ditt nettverk og dialog med andre deltakere, utstillere og foredragsholdere.

De viktigste temaene dreier seg om stadig å håndtere endringer, utforske nye ledelses- og arbeidsformer, og hvordan vi sammen kan utforme en ny fremtid. Vi har allerede endret arbeidsmønstre og måten vi jobber på. Hvordan vil alt dette utvikle seg fremover?

Se årets program:


Konferansen ble gjennomført digitalt 11-13.november 2020.

Pris:

  • For medlemmer: kr. 4900,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 8400,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Når du sender oss din påmelding får du tilgang til konferansen med alle foredragene. Du vil ha denne tilgangen i to uker fra den dagen du får tilgang. Dokumentasjon fra det enkelte foredrag blir også tilgjengelig.

Informasjon om hvordan du logger deg på vil du få tilsendt på e-post sammen med bekreftelsen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til HR Forum 2020 - Digitalt!

Påmelding digitale arrangementer