HR Forum 2020 - Digitalt

Registrer deg, og du kjøper tilgang til alle foredragene fra årets HR Forum 2020! Se foredragene hvor og når du måtte ønske.
HR Forum 2020 Landingssiden 1610 format Alternativ2

En ny tid i arbeidslivet! HR Forum 2020 vil gi deg et fremtidsrettet kompetanseløft med muligheter for å utvide ditt nettverk og dialog med andre deltakere, utstillere og foredragsholdere.

De viktigste temaene dreier seg om stadig å håndtere endringer, utforske nye ledelses- og arbeidsformer, og hvordan vi sammen kan utforme en ny fremtid. Vi har allerede endret arbeidsmønstre og måten vi jobber på. Hvordan vil alt dette utvikle seg fremover?

Se årets program:


Konferansen ble gjennomført digitalt 11-13.november 2020.

Pris:

  • For medlemmer: kr. 4900,-
  • For ikke-medlemmer: kr. 8400,-

Er du ikke medlem? Les mer om alle medlemsfordelene her

Personlig tilgang:

Når du sender oss din påmelding får du tilgang til konferansen med alle foredragene. Du vil ha denne tilgangen i to uker fra den dagen du får tilgang. Dokumentasjon fra det enkelte foredrag blir også tilgjengelig.

Informasjon om hvordan du logger deg på vil du få tilsendt på e-post sammen med bekreftelsen.

Vi ønsker deg velkommen som deltaker til HR Forum 2020 - Digitalt!

Påmelding digitale arrangementer