Ukeavisen ledelse: HR, teknologi og strategi i skjønn harmoni

– Når HR-oppgavene automatiseres kommer arbeidstakere til å bli den viktigste ressursen. Og mennesker er dyre, så det er klart at man trenger å jobbe strategisk riktig, sier Even Bolstad i HR Norge.

Framtidens HR
Human resources er et felt i stor endring. Men er det egentlig slik at HR-funksjonen blir mer strategisk og analytisk? Er stordata framtiden? Skal kunstig intelligens bli den nye HR-sjefen?

Det digitaliseres og automatiseres, dataverktøyene blir kraftigere, endringstakten økes, mennesker får løsere tilknytning til bedriftene og kompetanse er morgendagens konkurransefortrinn.

Hvor er egentlig HR-rollen på vei? Dette var noen av spørsmålene til Karen Holta, Line Hobbesland og Linn Selstad da de skulle skrive bacheloroppgaven sin ved Høyskolen Kristiania. De har gjennomført en spørreundersøkelse og snakket med elleve norske HR-ledere om hva de anser som viktige HR-kompetanser i dag, og hva de tror blir viktig fram mot 2030.

Endringsarbeid viktigst i dag
Som utgangspunkt for spørreundersøkelsen har forfatterne brukt professor ved Universitetet i Michigan, Dave Ulrich, sin HR-kompetansemodell. Modellen er en konklusjon av undersøkelsen "HRCS 2015 - Creating HR Value from the Outside-In" (se lenke nederst i artikkelen) hvor HR Norge var partner og hadde det Europeiske prosjektansvaret. Deltakerne ble bedt om å rangere ulike, sentrale HR-kompetanser på en skala fra 1 til 7, ut ifra hvor viktig den er i dag og hvor viktig den kommer til å være fram mot 2030. Se graf.

Leder i HR Norge, Even Bolstad, tror dette kommer av at human resources handler mer om å finne de felles interessene. – Samfunnet, arbeidstakerne og arbeidsgiverne har mange flere sammenfallende interesser enn motstridende. HR spiller en viktig rolle i å bygge opp under de felles interessene og bygge kultur, sier han.

– Jeg tror vi kommer til å se en stor utvikling i at flere blir tilknyttet en virksomhet uten nødvendigvis å være på den faste lønningslista. Det blir smidigere og mer tilpasningsdyktige organisasjoner, færre faste ansatte, mer prosjektarbeid, flere tjenesteleverandører, konsulenter og frilansere. HR må derfor evne å se hele organisasjonen – og alt som er tilknyttet – sine behov under ett og ta ansvar for helheten. kapabiliteten virksomheten kan levere. Dette gjør at strategisk forståelse, kobling mot andre fagfelt, relasjonsbygging og kulturarbeid blir svært viktige kompetanser framover.

Undersøkelser sier det samme. Kulturarbeid og – HR kan.

Lenker til å lese mer: