Kan gå utover de svakeste i arbeidslivet

Dagens Perspektiv 11. oktober: De fleksible organisasjonsformene som er på full fart inn i det norske arbeidslivet gir mange muligheter, men kan gå på bekostning av de mest sårbare, advarer leder i HR Norge.

Even Bolstad presse1

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad kjenner igjen beskrivelsen av at det foregår store endringer i måten norske virksomheter organiserer arbeidet sitt.

HR Norge ga i sommer ut en rapport basert på intervju med HR-direktørene i Norges 100 største virksomheter. Rapporten viser at ledernes perspektiv på endring i størst grad dreier seg rundt organisasjon og organisasjonsendring. Rapporten viser også økt nysgjerrighet rundt løsere organisasjonsformer og hvordan man kan skalere ressursbruken opp og ned etter behov.

Bolstad kaller dette fleksibilitet 2.0 og sier det handler like mye om hvilke kompetanser det til en hver tid er behov for.

– Mange virksomheter er ikke lenger lukkede systemer, men fungerer mer som del av et økosystem. I tillegg til sine egne faste og midlertidig ansatte, inngår partnere og andre de kjøper tjenester fra som en del av den samlede kapasiteten. Dette gir virksomheten større fleksibilitet og de kan sørge for at de har den kompetansen de trenger akkurat når de trenger den, sier han.
Men hvis løsere organisasjonsformer fører til færre faste ansettelser og flere frilansere og arbeidsledigheten øker, står man med en gruppe arbeidstaker som er veldig sårbare da fagforeninger bare kan forhandle for de som tår på lønningslisten.

Bolstad mener flere frilansere og andre løsere former for ansettelse også er et uttrykk for tanken om et mer «smidig» arbeidsliv. Smidig arbeidsliv vil også være et tema både på HR Forum 2019 i november og på HR konferansen for offentlig sektor i januar 2020.

Les hele saken i Dagens Perspektiv.

Les mer:

Fra stive strukturer til raske team
Slapp teamene fri
Langsom utvikling i det offentlige
Det nye arbeidslivet er ikke nytt - men annerledes