Mangel på arbeidskraft: hva er utfordringene og hvordan løse disse?

Gjennom de siste tre årene har vi fulgt tallene fra NAV og sett på utviklingen i etterspørsel etter, og mangel på arbeidskraft. HR Norge har i samtaler med store norske virksomheter hørt gjentagende bekymringer for å få tak i, og beholde viktig kompetanse.

NAV publiserte nylig sin bedriftsundersøkelse som viser