Hvordan bemanne under korona

I disse dager har veksten av råd og artikler vært eksepsjonell og jungelen av informasjon har blitt håpløs å manøvrere i. Vår søsterorganisasjon i England (CIPD) har laget et veikart som kan være til god hjelp for deg. Veikartet får du her i form av et flytdiagram med ulike valgalternativer.

Utfordringene har vært både store og nye, og virksomheter har vært i ulike stadier. For HR har spennet vært vel så stort – fra implementering av permitteringer, oppsigelser, endringer i stillinger eller administrasjon av overgang til hjemme