Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?

Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy skåre på hvor viktig det er å forbedre ressursplanlegging. Men hva ønsker de å forbedre? Hvilke delprosesser gir mest hodebry, og hvilke grep gjør virksomhetene for å forbedre planleggingen?

Dette var de store spørsmålene vi satt med da vi startet arbeidet med å kjøre dybdeintervjuer blant medlemmene, og etter å ha intervjuet 10 virksomheter begynte en del fellestrekk å komme til overflaten. Det er nok av oppskrifter og prosessb