Onboardingundersøkelsen 2022

Onboardingprosessen har i mange år blitt forsket på i akademia under den bredere kategorien «sosialisering» og onboarding er blitt sett på som en relativt liten del av Human Resource Management (HRM).

Effektiv onboarding oppnås ikke gjennom tilfeldige tiltak. Både forskere og de som er ansvarlige for onboarding i virksomhetene ser og forstår at de beste programmene er basert på forskning og tiltak som gir mening i det praktiske liv.
Sk