Onboarding skal sikre raske resultater og kvalitet

Det er viktig at HR setter premissene for at nyansatte kommer raskest mulig i gang ved å skape tidlige resultater sammen med andre. Onboardingprosesser som tilrettelegger for dette skaper mestringsfølelse, samhold og kraft.

Richard Taylor er VP Talent Acquisition & Onboarding i Freyr, kommer på Onboardingkonferansen 2022 som går digitalt 1. desember, med foredraget "FREYRs ambisiøse prosjekt: Resultater fra start".

– Jeg har jobbet mye med lederonboarding og tar det vesentligste av det jeg har lært der inn i en onboardingmodell for alle ansatte i Freyr. Inntil 40% av ledere som skifter roller, underpresterer. Det å skifte rolle er stort og kan fungere ett sted, men ikke et annet. Ledere skal skape resultater gjennom andre, men får som oftest lite hjelp til å få det til.

– Vi har tilpasset hva en leder må gjøre for å skape resultater gjennom andre, til en fem-stegs onboardingprosess der alle skal lykkes sammen med andre innen 100 dager.

- I tillegg til å være et viktig bidrag til at Freyr lykkes ser vi at kandidater liker vår tilnærming til onboarding. Vi tror at flere sier ja til et tilbud fra oss nettopp fordi de ser at vi har lagt så godt til rette for at de skal lykkes hos oss.

Resultater sammen med andre raskt

Tanken med onboarding i Freyr er å skape tillit, samhold og mestring ved å skape resultater sammen. Utfordringen mange har, er at onboardingprosesser blir litt for passive. De tilrettelegger praktisk og oppmuntrer relasjonsbygging, men går ikke inn på mål og resultater.

– For meg handler onboarding om å få folk til å ta initiativ og dermed oppnå resultater sammen med andre tidligere enn forventet. Vi oppmuntrer nyansatte til å ta tak i enkle ting som er oppe i dagen. Ikke vent for lenge på å bli fortalt. Heller spør og deretter gjør.

Empowerment og mobilisering av kompetanse

– I en vanlig fabrikk så har de høykompetente ingeniører som sitter i stab og driver prosjektene 08-16 på dagtid. Vi går en annen vei og delegerer problemløsningsansvaret til skiftene slik at vi driver forbedringsarbeid 24/7. Det betyr at vi må ha mye kompetanse i skiftene. Vi tar sikte på ha 60% med bachelor, master eller fagskole i våre skift.

– Våre verdier gjenspeiler denne modellen. Vår første verdi er Empowerment. Alle forventes å komme med ideer og initiativ. Når vi først skaper en slik dynamikk må vi håndtere kommunikasjon innad og mellom skiftene slik at den enkelte bygger videre på ideen til en kollega og sender den videre til neste skift. Vår verdi nr. 2 er derfor Collaboration.

Samlet sett blir dette en kraftig videreutvikling av den norske driftsmodellen der vi slår mynt både på det høye utdanningsnivå i Norge og det høye tillitsnivået i samfunnet.

Det grønne skiftet trenger batterifabrikker

– Verden er helt avhengig av batterier for å få til det grønne skiftet. Freyr vil gi sitt bidrag ved å bygge batterifabrikker både i Norge og i utlandet. Det er svært liten produksjonskapasitet i Europa i dag. Dette må gjøres noe med, og Freyr er godt posisjonert for å bli en stor aktør på dette området, sier Taylor.

De er nå 210 ansatte og 100 konsulenter. Allerede da de var 20 ansatte fikk de henvendelser fra amerikanske investorer som fikk dem børsnotert i New York. Det er antagelig første gang en norsk start-up går på børs i New York så tidlig i løpet.

– Vi ser for oss å bli over 5.000 ansatte i nokså nær fremtid og er allerede Norges største start-up målt i finansiering. Vi har meget skarpe utfordringer med å få tak i folk siden det er lite batterikompetanse både generelt og enda mindre i Norge. Så vi må lære våre folk opp selv, se til at de er fornøyde og få folk integrert på en god måte gjennom onboarding.

– Vi spør nyansatte hva de ønsker å oppnå hos oss før de starter og ber dem om å lage en plan sammen med sin linjeleder for å levere tidlige resultater. Resultatene evalueres 70 dager etter de starter i stillingen.

Taylor er bevisst på at hvordan folk tar jobben blir veldig viktig for å beholde dem. Derfor får de muligheten til å prestere fort, og strukturen med onboardingprosessen vil hjelpe til med dette. Freyr er et ambisiøst prosjekt som vil se raske resultater fra starten av. Onboarding er et viktig verktøy for å sikre dette.

Richard Taylor er organisasjonspsykolog med en MBA og har mye ledererfaring. Han har en sterk tverrfaglig bakgrunn som bedriftsrådgiver, har jobbet med klinisk og terapeutisk arbeid, og vært konsernansvarlig for over 10 fagområder.

Les mer Pil