Onboarding av utenlandske ansatte

Hvordan kan vi vinne i kampen om de beste hodene internasjonalt? Hvordan kan norske arbeidsgivere få sine utenlandske ansatte raskest mulig på plass - klare til å fokusere på jobben her i Norge?

Ellen Hoprekstad er daglig leder i Onboard Norway som de siste 15 årene har spesialisert seg på onboarding av utenlandske ansatte til norske bedrifter. Det er spørsmålene over de jobber med å løse for sine kunder hver eneste dag.

Det er hard konkurranse om kompetanse i de fleste bransjer. Vi ønsker å bidra til at organisasjoner her i Norge vinner den konkurransen, sier Hoprekstad.

Gjennom sitt engasjement har Hoprekstad og hennes team rundt om i Norge bistått store og små selskaper med relokasjon av over 3 000 mennesker fra 115 forskjellige land.

Har din bedrift en strategi for Onboarding til Norge?
Det å flytte til et nytt land samtidig som man bytter jobb medfører at de ansatte har mange spørsmål - og det er mange spørsmål de ikke visste at du burde ha spurt. Å få god veiledning og riktige svar på disse bidrar til at fokuset kan rettes mot jobben slik at den nyansatte kommer raskere inn i sitt team og sine oppgaver.

- For å legge godt til rette for at den ansatte skal ha en positiv opplevelse ved oppstart i din bedrift så lønner det seg å ha en strategi for onboardingen til Norge, ikke bare onboarding til bedriften og arbeidsoppgaver, mener Hoprekstad.

Det er veldig mange brikker som skal legges samtidig når man flytter til et nytt land og små misforståelser eller feil kan føre til store forsinkelser. Dette kan påvirke både oppstart for den enkelte, og prosjektene de skal være involverte i.

Start tidlig
Arbeidet med onboarding til Norge starter allerede mens man er i rekrutteringsfasen. Det er viktig å avklare tidlig om en kandidat ikke bare er riktig for jobben, men også om Norge er riktig for kandidaten. Onboard Norway snakker derfor med mange av sine kunders kandidater om hvordan livet deres kan bli i Norge, helt ærlig. Ingen er tjent med at noen kommer hit, mistrives og så reiser igjen.

I denne fasen bør det også informeres om Onboarding til Norge-strategien - la kandidaten vite hvordan de blir støttet, også med private anliggender, hvis de velger å takke ja til jobben.

Ofte har kandidaten flere tilbud å velge mellom; de kan flytte til Amsterdam, London eller en by i Norge de kanskje ikke har hørt så mye om - Oslo inkludert. Hvorfor skal de flytte hit?

Crashlandinger er dyre
Hoprekstad forklarer at det er mye å tenke på rundt relokasjonsprosessen; søknad om oppholdstillatelse, registrering med offentlige etater, bankkonto, helsetjenester, bolig, barnehage, osv. Det er mange praktiske nødvendigheter knyttet til å etablere seg i et helt nytt land.

Typiske fallgruver ved ansettelser fra utlandet er gjerne knyttet til manglende prosesser og rutiner for å støtte de nyansatte med ikke-jobb-relaterte behov.

Mangel på en Onboarding til Norge-strategi kan fort bli dyrt for bedriften. Den nyansatte må bruke mye av sin tid og mye av sine nærmeste kollegers tid for å løse de praktiske nødvendighetene. Å lete opp informasjon om immigrasjonsprosessen, finne en godt hjem (ikke bare tak over hodet), dra på visninger, forhandle med uleiere - forberede dokumenter til timer hos politiet og skatteetaten, osv. Dette er ting som kan gjøres mye mer effektivt hvis man vet hva man gjør, så det lønner seg å ha gode rutiner for hvordan dette skal håndteres.

Hvis den ansatte crashlander i Norge, havner bakpå med arbeidsoppgavene fra dag én og ikke føler seg sett, er ofte veien kort til at de ombestemmer seg og slutter. Rekruttering og opplæring er kostbart. Det kan bli dyrt å bare kjøpe en flybillett til den nyansatte og si velkommen.

På lang sikt vil crashlandinger føre til dårlig rykte for bedriften og for Norge. Man gjør det mye lettere for seg selv ved fremtidige rekrutteringer fra samme fagmiljø hvis man gjør en god jobb med onboardingen, både til bedriften og til Norge.

Ivareta individuelle behov
I konkurransen om talentene vi har i dag er employer branding og det å skille seg ut på en ivaretagende måte essensielt. Vis kandidaten at du har et skikkelig opplegg for å ta dem vel imot, og informer om dette tidlig i rekrutteringsprosessen. Vis at du forstår at de også flytter et liv utenfor jobb, ikke bare på jobb - sier Hoprekstad.

– Hvis man har hatt en god onboardingprosess med tett oppfølgning og støtte, skapes det mye lojalitet. Du får aldri en ny sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk

– Bedriftene bruker så mye ressurser på ansettelsesprosessen at de bør kalkulere inn å bruke det lille ekstra på denne målgruppen. Det betyr mye for folk å bli tatt vare på. De som ikke gjør dette, taper lettere i konkurransen om de beste hodene. En god onboarding er en investering for bedriften, avslutter Hoprekstad.

Les mer Pil