Hvordan bygge en stolt medarbeider

Tone Lill Pommer, HR-rådgiver i BKK-konsernet har et brennende engasjement for å utvikle mennesker og gjøre andre gode. - En ting er å velge rette mennesker når man rekrutterer, en annen ting er å onboarde dem på en god måte for å få ut alt vi ønsker av de nyansatte og de får det vi har lovet dem.
Tone Lill Pommer
Tone Lill Pommer

Da Tone Lill ble ansatt som HR-rådgiver hadde de ikke noe onboadringprogram – så hun fikk i oppdrag å lage ett. Målet hennes ble å bygge et stolt BKK.

- Jeg legger mye egen identitet i jobben min, så det har vært viktig for meg å forstå hva jeg har blitt en del av – et konsern med 13 selskaper og 1400 ansatte. Vi har mye å være stolte av, så det er viktig at de ansatte både er stolte og at de også forstår hva de er en del av. Så vi utviklet onboadringprogramet «Sterk start», sier Tone Lill Pommer.

- Hva innebærer «Sterk start» i BKK?

- «Sterk Start» hos BKK handler om å bevare nysgjerrigheten til nyansatte så virksomheten kan både lære og la seg utfordre av dem. Det handler om å koble ledelsen tett på, bygge nettverk og gi dem de faglige knaggene så nye medarbeidere kan bevege seg i grensesnittene i konsernet, og om å skape stolte BKKere som leverer på strategien og etterlever konsernets verdier. Etter å ha kjørt sterk start en tid har vi erfart at nyansatte har størst utbytte av dette etter å ha vært ansatt i ca. 3 måneder, sier Pommer.

- Hvilken rolle har ledelsen i onboardingen, hvordan og hvorfor kobler dere på toppledelsen?

- Vi gir de ansatte kunnskap og forståelse for konsernet som helhet og for å forstå historien til et 100 år gammelt selskap. Konsernledelsens rolle i onboadingen er å bidra til forretningsforståelse i alle ledd. Så alle nyansatte får en konserninnføring, de lærer hvordan konsernet drives, strategien, og verdiene. Konsernsjef Jannicke Hilland har gruppelunsj med alle nyansatte. Hun ønsker å treffe disse som tilfører selskapet ny kunnskap, og hun liker å bli utfordret på det satte.

- Lunsjene med Hilland bidrar til at de ansatte vet at de blir sett av konsernsjefen og føler viktigheten av jobben de skal gjøre. Hun byr på seg selv, ønsker innspill og utfordringer og legger til rette for at det er åpen og kort vei for å motta disse. Når ansatte opplever nærhet til ledelsen og kort vei til toppen, fører dette til at ansatte tør komme med nye ideer. Ett av våre nye satsingsprosjekter var et forslag fra en ansatt, denne får i dag lede dette prosjektet, forteller Pommer.

- Å ha stolte medarbeidere er viktig, ikke minst har det stor verdi for virksomhetens employer brand. Hvordan bygger dere stole medarbeidere?

- For at alle skal få innblikk i kraftproduksjonen reiser vi ut til kraftverkene for å se hvordan det foregår, også en som jobber med forretningsutvikling skal kjenne på kraften av historien. De får se turbinene og blir konkret satt inn i vårt fokus på HMS. Alle ansatte må skrive sin første avviksmelding i løpet av besøket, dette skal de gjøre etter en runde i kraftverket sammen med HMS sjefen.

- Alle ansatte må kunne vite noe om strømnettet. Vi gir dem noen referanse knagger, og de får opplæring i ord og uttrykk de må forstå. Dette for både å kunne delta i og forstå samtalene blant kolleger i lunsjrommet.

- En fordel med å ha oppstart i grupper er at folk i samme oppstartsprogram opprettholder kontakten og etablerer interne nettverk. Nettverkene er gode arenaer både for kompetansedeling, utvikling og sosialt, sier Pommer.

- Har dere sett resultater på bunnlinjen av god onboarding?

- Det vi ser at vi har blitt mer attraktive og tiltrekker oss nye mennesker, noe som gjør rekrutteringsprosessen mer effektiv. Lojalitet og mindre turnover medfører lavere rekrutteringskostnader, som igjen gir resultater på bunnlinjen i det lange løp.

Kort oppsummer så har vi fire områder som er viktige i «Sterk start»:

  1. Konserninnføring i hvordan konsernet drives, strategien og verdiene.
  2. Gi de ansatte kunnskap og forståelse for konsernet som helhet og konsernet sin 100 gamle historie.
  3. Lære om strømnettet – få referanseknagger og lære ord og uttrykk.
  4. Innføring i nysatsingene som i dag er strøm til båter og skip.

På Onboardingkonferansen 2021 kan du høre Tone Lill Pommer med foredraget «Sterk start – beholde nysgjerrigheten, gi nettverk, gi kunnskap og bygge stolthet».

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program Onboardingkonferansen 2021