God onboarding starter med god rekruttering

Rekrutteringssjef i Skanska, Christian Scheen, er helt klar på at du får den beste onboardingen hvis du tenker på det allerede under rekrutteringen. Det handler om å be om de riktige tingene hele veien fra stillingsannonsen til referanseintervjuet. Da legger grunnlaget for en enda bedre onboardingprosess for din nye medarbeider.

Start onboardingen med stillingsannonsen

Noe av det første du kan gjøre under rekrutteringsprosessen, er å oppfordre kandidaten til å tenke seg inn i stillingen. Hvorfor er det denne stillingen de har søkt, og hva tenker de at de kan bidra med som ansatte hos Skanska.

Men er ikke det ganske elementært, da? Tenker du kanskje når du leser over. Og ja, det er kanskje det. Utfordringen er at svært få er flinke til å skrive en bidragsorientert søknad, som Scheen kaller det. Og dette handler jo ikke bare om kandidaten. Det handler om hvordan vi ordlegger oss i stillingsannonsen, og hva vi etterspør. Vi må være klare på at vi ønsker en bidragsorientert søknad. Når vi vet hva en kandidat tenker at de kan bidra med, gir det oss som arbeidsgiver en mulighet til å tenke kandidaten inn i stillingen – og som en følge av det kan vi nå se for oss hva noen av stegene i en onboardingprosess bør være. For denne kandidaten.

Gjør rekrutteringsopplevelsen realistisk

- Dette gjør vi allerede i Skanska», forteller Scheen. Vi tenker kandidaten inn i stillingen. ‘Dette er vår nye medarbeider’, la oss bli kjent med vedkommende. Det betyr at vi også må gjøre noe ekstra når kandidatene møter oss. Derfor presenterer vi dem med realistiske caseoppgaver. Scenarier de kan bli stilt overfor hvis de får jobb i Skanska.

- Vi har eksempler på det her i Skanska, hvor en caseløsning ble født under intervjuet, som videre ble et reelt prosjekt etter ansettelse. Scheen trekker frem kollega, Karl Moriggi, som under intervjuet la en plan for hvordan han ville utvikle et kvartal i Lillestrøm – og det ble jobben han tok fatt på da han startet.

- Nå er det ikke gitt at det alltid er plankekjøring fra intervju til onboarding, sier Scheen. Ved å bli bedre kjent med hva kandidatene ønsker å gjøre, viser at de kan, og ikke minst – tenker frem under intervjuprosessen, så får du noen klare hentydninger på hva som vil være viktige individuelle sider ved en gitt persons onboardingprosess. Det vil alltid være sider ved onboarding som er mer standard, men ved å finne de små individuelle forskjellene hvor vi kan skape det lille ekstra, får vi nyansatte som er både raskere ut av startblokken og som har en bedre opplevelse av sin nye arbeidsplass.

Hva er viktig for deg?

- Hos Skanska handler det også i stor grad om å forstå de ulike behovene hos sine søkere. Hvilke behov vil du har for støtte helt i starten? Har du spesifikke ønsker? Er det noe vi kan gjøre så det blir en ekstra god prosess?

- Derfor bruker Skanska referanseintervjuet som en kilde til å lære fra de som kjenner kandidaten fra før av, hvordan de kan gjøre sitt beste for at starten hos Skanska skal bli så god som mulig. Tryggheten på at dette er rett kandidat er jo svært høy når vi kommer til dette punktet i prosessen. I tillegg til det som er felles for onboardingprogrammet, kan vi slik i større grad ta hensyn til at alle ikke kommer fra samme støpeskje.

Når forventningene fra intervjuet matches under onboarding

- Det er her det virkelig teller. Klarer man å levere på det man har presentert under intervjuet? For med bidragsorienterte søknader og realistiske oppgaver under intervjuet, så har jo kandidaten i stor grad gjort sin jobb – nå handler det om å møte de forventningene vi har satt, sier Scheen. Dette lykkes Skanska med å ved å få med elementer av skreddersøm, sammen med felles onboardingprogram. Noen trenger mer oppfølging, mens andre trenger friheten til å finne litt av stien selv. Det kan vi legge opp til når vi bruker rekrutteringsprosessen godt for å sikre en god onboarding.

Fra rekruttering til onboarding i korte trekk

  • Be om bidragsorienterte svar i stillingsannonsene dine
  • Bruk realistiske situasjoner som utgangspunkt når du intervjuer
  • Bruk referanseintervjuet, personlighetstester og samtalene du har hatt med kandidaten gjennom intervjuprosessen til hjelp for å skreddersy deler av onboardingen

Hvordan Christian Scheen og Skanska tenker onboarding kan du høre mer om på Onboardingkonferansen 2021, hvor du møter praktikere og eksperter som deler av sine erfaringer. Konferansen er digital, så du kan logge deg på fra der du befinner deg.

Les mer om Onboardingkonferansen og se program og påmelding her.

Forside program Onboardingkonferansen 2021