Digital onboardingcoach til alle nye ledere

Større bruk av teknologi i HR har kommet langt, også på onboardingområdet. Det er allerede mange HR-systemer som har onboardingmoduler tilgjengelig for å hjelpe deg å holde prosessen med nyansatte på skinner. Disse er ofte en del av større systemer, men det finnes også muligheter når du ønsker å fokusere spesifikt på onboarding.

Nemko er et norsk selskap med røtter tilbake til 1933 som i dag jobber med evalueringer og sertifiseringer, blant annet innen sikkerhet og teknologi. Nemko vokser, og i den forbindelse valgte HR-sjef, Yngvar Sjoner, å se på hvordan de kunne både automatisere onboardingprosessen av nye ledere, samtidig som de også sørget for en sterk myndiggjøring ved å sørge for at lederne selv også tok ansvar for sin nye rolle i Nemko. For de som kjenner til Michael Watkins arbeid, er dette noe av det viktigste du kan gjøre som påtroppende leder i en organisasjon

Nemko landet på verktøyet på en digital coach som skal hjelpe nyansatte ledere gjennom de første hundre dagene på jobb.

Når jeg spør hvorfor de valgte å gå for en slik løsning, er svaret enkelt. - Vi lykkes når vi rekrutterer nye ledere. Slik Sjoner ser det, er det altfor kostbart, både i tid og penger, å gjøre feilansettelser. Derfor er det mye bedre å jobbe godt i forkant for å sikre at det ikke skjer.

Hva er fordelen med en digital coach og hva kan den digitale coachen gjør for en ny leder?

«Den digital coachen hjelper deg å strukturere og tenke på ting du ellers tar for gitt.» For nye ledere er dette en trygghet som gjør at de kan være litt mer på ballen når de starter i Nemko. Ved å ha en litt mer flying start er det klart at man bygger mer selvtillit, og da er det gjerne lettere å komme mer i gang i ny jobb også. Med en digital coach på laget, har man plutselig en ekstra medspiller som hjelper den nyansatte med å komme seg inn i ny rolle.

Hvorfor en digital coach?

Det ligger noen klare tanker bak, Ella, som er navnet på den digitale coachen. - Ved siden av å lykkes med våre nyansettelser har det også mye med å bli bedre på succession management å gjøre. Sjoner deler Nemkos ambisjoner om å vokse seg større. Da er de helt nødt til å ha gode ledere som er klare til å ta over både nye områder, og områder som åpner seg ved intern mobilitet. Som en global aktør er det også viktig å ha noe tilgjengelig som gir en samstemt og helhetlig opplevelse for alle som kommer inn i virksomheten, om det er i Norge eller andre steder.

Jeg vil vite mer om hvordan den digitale coachen fungerer på tvers av kloden. Kan man bruke den overalt? Dette er et område Sjoner mener de trenger mer tid til å jobbe med, men det er klart at det finnes utfordringer her. - Vi fikk for eksempel en leder over til Norge fra Kina, og da merket vi naturligvis noen kulturelle utfordringer.

- Har dere fått noen overraskelser?, spør jeg. Og det har de. - Vi har kanskje sett litt mer av sidene der det går litt på selvtilliten internt hos de lederne som leder de som bruker verktøyet, forteller Sjoner. Fordi «dialogen» kun er mellom den nyansatte og Ella, hender det at noen ledere har en forventning om å få vite hva de nyansatte får av tips, artikler og lignende som hjelper dem å komme i gang. Kanskje en liten form for sjalusi. «Lærer de nye noe som jeg ikke kan?» Akkurat det, sier Sjoner, har vært ganske interessant.

Du bestemmer – du får igjen det du legger inn

Tanken bak en digital coach er selvfølgelig at de ansatte skal gjøre god bruk av den. Men, som enhver annen coach, handler det her om hvilken innsats du er villig til å legge inn. For det er fritt frem om du velger å bruke Ella eller ikke. Og det er et personlig ansvar. - Jeg kan jo se om de har vært inne og hatt fremgang på, og stille noen spørsmål, eller komme med en anmodning, men det er opp til den enkelte» sier Sjoner.
Man kan med andre ord ikke sitte barnevakt for å passe på at noen bruker den digitale coachen, men det er klart at det er jo et hjelpemiddel som er tilgjengelig for en ny leder for å sikre at de skal lykkes bedre. Det er ikke et program for å sette opp møter eller sørge for at alle parter er i kontakt med hverandre. Det er den den nyansatte som må ta ansvar for. Det den digitale coachen kan gjøre for deg er å hjelpe deg å passe på at du bygger et godt nettverk med interessenter i og utenfor organisasjonen. Gi deg tips på hva du kan gjøre for å gjøre inngangen enklere. Artikler som gir deg tips om lederrollen. Ting som kan hjelpe deg å lettere lykkes i jobben med egne oppgaver og gjennom andre.

Oversikt dig coach progresjon

(Oversikt over områdene som dekkes i den digitale coachen, Ella gjennom de første 100 dagene)

Erfaringene så langt?

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra de aller fleste som har brukt den digitale coachen, så det er noe vi kommer til å bruke i hele organisasjonen. Det er spesielt nye som kommer utenfra at Nemko får mest ut av å bruke digital coach når de starter. Sjoner tenker at det nok har noe å gjøre med at da passer alt som foregår mellom Ella og de nyansatte veldig godt for å komme seg stegvis inn i virksomheten. For de som allerede kjenner Nemko godt, og har gått over i lederstillinger internt, har det ikke vært like nyttig så langt. - Det har nok noe å gjøre med at når man allerede kjenner mye av kulturen i virksomheten, og så er det også en del ting som er litt satt, sier Sjoner. Han ser for seg at når det kommer til det å flytte på seg på tvers av kontorer, og kanskje spesielt over landegrenser, kan nok dette endre seg. I tillegg kan det ser ut til å være noen utfordringer der kulturen er ganske annerledes enn det vi er vant til i vestlige land.

- Siden den digital coachen handler om det som foregår mellom denne og den nyansatte, er det noen sider ved lederdialoger som ikke kan dekkes der. Her peker Sjoner spesielt til samtaler han setter pris på med både den nyansatte lederen, dennes leder og leders leder. I en slik samtale skaper du både forståelse for hva din leder forventer av deg, samtidig som du får en bredere forståelse fordi du også får et innblikk i hva din leders leder forventer av din leder. For Nemko har dette mye å si. Akkurat dette er side som er vanskelig å dekke med en digital coach, men utover det er Sjoner godt fornøyd. - Ella fungerer egentlig veldig godt gjennom hele 70:20:10-spekteret av utvikling, og er veldig nyttig, avslutter Sjoner som er spent på videre erfaringer med digital coach.

Den 10. desember treffer du Yngvar Sjoner på Onboardingkonferansen 2020, levert direkte til deg, der du måtte befinne deg. Da kan du høre mer om de ulike erfaringene Nemko har gjort med digital coach og finne ut om det kanskje er noe for deg også, i tillegg til mange flere foredrag for deg som ønsker å være på topp av de siste innen onboarding.

Forside program Onboardingkonferansen 2020

Les mer om Onboardingkonferansen 2020 og se program og påmelding her.