Offboarding – et tema i fremvekst?

Over de siste 10 årene har vi sett mange «nye» temaer dukke opp på radaren og da gjerne med en ny twist. Onboarding er jo ett veldig tydelig eksempel på noe som var lavt på prioriteringslisten, men som har steget betraktelig. Vil det neste bli offboarding?

Over mange år har vi sett at en ganske stor andel – gjerne rundt 40% - av virksomheter sier at de ønsker å forbedre offboardingen. Bakgrunnen for det er ofte at det har en verdi å skilles som venner, få til en fin overgang og bro mellom gam