5 tips til god offboarding

Mange virksomheter sier at de ønsker å forbedre offboardingen. Bakgrunnen for det er ofte at det har en verdi å skilles som venner, få til en fin overgang og bro mellom gammel og ny medarbeider samt at det har en brandingeffekt. Her får du noen tips til å gjennomføre en god offboarding.

Når en medarbeider sier opp stillingen sin, eller av andre årsaker som oppsigelse, blir pensjonist etc. må slutte har du som regel tre måneder på å gjøre en god offboarding. Og det er lurt å starte denne så raskt som mulig, både for å ivareta den som slutter og virksomhetens behov.

Råd til deg som vil forbedre offboardingen:

 1. Kompetanseoverføring - hvordan ivareta både formell- og uformell/taus kompetanse.
  En person som har vært lenge i virksomheten sitter i tillegg til formell kompetanse på mye taus kompetanse. Det kan være lurt å ha en «kollegaskygge» i en periode for å fange opp taus kompetanse da denne har lett for å forsvinne ut døra med den som går.
  Skal du ansette en erstatter til stillingen, sørg for at rutiner og oppgaver blir dokumentert slik at ny person kommer raskt inn i jobben.

 2. Legg en plan sammen for hva den som slutter skal jobbe med i oppsigelsestiden så denne holder både effektiviteten og motivasjonen løpet ut.

 3. Sluttintervju - still spørsmål relatert til avgangen, vær åpen og skap tillit. Har vedkommende for eksempel søkt ny jobb er det greit å vite hvorfor.
  Hva har denne satt mest pris på i jobben hos dere.
  Hva kunne vært bedre fra virksomhetens side for at hun/han ønsket å bli (leder, tilbakemeldinger, ressurser, karriereutvikling, kultur etc.).

 4. Når det nærmer seg slutten er det både en del praktiske og sosiale ting som må ivaretas.
  Arranger en avslutnings lunsj eller middag med nærmeste leder og kolleger. Mange virksomheter velger også å gi en avslutningsgave.

  Noen praktiske ting å ivareta:
  - Levere nøkkelkort/nøkler
  - Levere PC og telefon om dette tilhører arbeidsgiver
  - Deaktiveres fra passord beskyttede digitale områder tilhørende virksomheten
  - Sluttoppgjør – lønn, feriedager, overføre pensjon og avslutte andre firmagoder
  - Attest fra arbeidsgiver
  - Ta med alle private eiendeler

 5. Ryktet som attraktiv arbeidsplass har blitt viktigere da det er hard konkurranse i arbeidsmarkedet. Gjør du offboardingen til en god opplevelse styrker du brandingeffekten og du har større sjanse for at den som slutter blir en god ambassadør for bedriften i ettertid.

Ønsker du å vite mer om temaet Offboarding?

Da kan du lese denne artikkelen Offboarding – et tema i fremvekst?

Over de siste 10 årene har vi sett mange «nye» temaer dukke opp på radaren og da gjerne med en ny twist. Onboarding er jo ett veldig tydelig eksempel på noe som var lavt på prioriteringslisten, men som har steget betraktelig. Vil det neste bli offboarding?