Verdens største HR undersøkelse er lansert: Creating People Advantage fra WFPMA/(HR Norge) og BCG

Nå lanseres verdens mest omfattende HR-undersøkelse, hvor vi tar temperaturen på hvor HR står og går. I denne artikkelen finner du overordnet presentasjon av funn, mulighet for nedlasting av rapport og webcast. Etter sommeren kommer det en egen norsk og nordisk rapport samt invitasjon til å delta på nordisk webinar.

Respondentene vurderte 32 ledelsesområder, og ble bedt om å vurdere organisasjonens nåværende evne og hvert emnes fremtidige betydning. Ved å kombinere disse to dimensjonene gir de 12 emnene som krever mest handling.

De faller inn i tre hovedkategorier:

 1. Digitalisering
  De fleste selskaper sliter med å digitalisere HR-avdelingene. Hjemmefra er ansatte vant til strømlinjeformede digitale opplevelser og intuitive grensesnitt. Slik vil også ha det på jobben.

 2. Talent
  Konkurransen om talent - spesielt digitalt talent - krever en moderne tilnærming til å finne, administrere og dyrke ansatte med høyt potensial. Fremveksten av "gig-economy" med løsere tilknytning, krever at organisasjoner administrerer en hybrid arbeidsstyrke av entreprenører, gigstere, midlertidige arbeidstakere og tradisjonelle ansatte. I dette landskapet må HR strategisk identifisere ferdigheter som selskapet vil trenge i fremtiden, sammen med utviklingsmessige tilnærminger for å lukke eventuelle gap.

 3. Fremtidens arbeidsliv
  COVID-19 har akselerert en utvikling i selskapene og dytter HR til å ta en mer aktiv rolle i å omdefinere hvordan og hvor arbeidet blir utført. Initiativer som å redesigne det fysiske arbeidsmiljøet, implementere en ny organisasjonsstruktur og muliggjøre transformasjonsendring vil bli prioritert.

Fem prioriteter

Resultatene peker på fem fokusområder for ledere og HR om man skal komme i forkant av utviklingen:

 1. Sett medarbeiderne i sentrum
  Overordnet må virksomhetene lage mer tilpassede karriereveier for medarbeiderne for å møte de enkeltes behov. Det inkluderer å myke opp på stive prosesser og interaksjoner. I undersøkelsen sa 85% av respondentene at det å fokusere på ansattes behov og forventninger er den viktigste suksessfaktoren i konkurransen om talent - det høyeste nivået av konsensus i hele studien.

 2. Skap det nye arbeidslivet
  I kjølvannet av COVID-19 blir fjern- og hybrid arbeid, med fleksibilitet i tid og sted, den nye normalen. Bedrifter må utvikle en smart arbeidsstrategi, revurdere ansettelsesalternativer og arbeidsstrukturstruktur. Avstand og løsere tilknytning får som konsekvens at man må jobbe enda mer med den emosjonelle tilknytningen gjennom å løfte tydeliggjøre, løfte frem og jobbe mer med organisasjonens formål og kultur.

 3. Akselerer den digitale utviklingen
  HR må øke sine evner innen digitalisering, IT og analyse for å utvikle og sikre forbedre ansattopplevelsen og bli i stand til å ivareta en mer strategisk rolle. Bare om lag en tredjedel av respondentene sa at HR har digitale verktøy som gir en sømløs, personlig opplevelse; litt færre sa at deres organisasjon har et sterkt HR IT-system for å samle og analysere medarbeiderdata. For å forbedre seg, må bedriftene få på pass basis IT, fokusere på digitale prioriteringer som gjør en forskjell for de ansatte, og videreutvikle analysearbeidet.

 4. Skap nye paradigmer for ferdigheter og ansatte.
  Etter hvert som HR møter nye forventninger og får nye muligheter, blir det enda viktigere å ha på plass de riktige menneskene med de riktige ferdighetene - både innenfor og utenfor HR. Dette innebærer å utvikle måten man planlegger arbeidsstyrken totalt sett, mer avanserte muligheter for kompetanseløft og kompetanseskifte samt en helhetlig tilnærming til talent management.

 5. Prioriter, juster fokus, redefiner oppgaver og transformer HR-funksjonen.
  Alt dette gjør at HR må bli motoren i en stadig skiftende organisasjon, med en tydelig HR-strategi med definerte prinsipper og prioriteringer. Man bør revurdere målene som er satt for HR og selektere og utvikle ledere som ikke bare er gode på styring men som også er sanne personalledere.

Last ned og les hele rapporten her:

Creating People Advantage 2021
Rapport
Creating People Advantage 2021

Respondentene vurderte 32 ledelsesområder, og ble bedt om å vurdere organisasjonens nåværende evne og hvert emnes fremtidige betydning. Ved å kombinere

For mer informasjon, kontakt

 1. Even Bolstad
  Daglig leder HR Norge, styremedlem WFPMA og medlem av styringsgruppen for undersøkelsen even.bolstad@hrnorge.no

 2. Børge Kristoffersen
  Managing partner BCG Norway, Kristoffersen.Borge@bcg.com

Statement fra Even Bolstad

Statement fra Stefanie Hoke

Undersøkelsen er et samarbeid mellom World Federation of People Management (WFPMA)/(HR Norge) og Boston Consulting Group (BCG)

Andre, relevante undersøkelser:

HR-undersøkelsen 2020
(7.72 MB)