22.09.2016
Agilitet – buzz med mening
HR kritiseres tidvis for å være moteorientert. Å la seg inspirere av fine buzzwords og fange opp og bruke trender og nyord for det som de måtte være ...
22.09.2016
Agilitet – buzz med mening
HR kritiseres tidvis for å være moteorientert. Å la seg inspirere av fine buzzwords og fange opp og bruke trender og nyord for det som de måtte være ...
10.11.2015
Betydningen av kulturell sensitivitet i seleksjon og trening av ”den rette expaten”
Stadig flere norske organisasjoner sender sitt nøkkelpersonell (expats) til utlandet for å arbeide tett på sine utenlandske samarbeidspartnere. Utsend...
10.11.2015
Betydningen av kulturell sensitivitet i seleksjon og trening av ”den rette expaten”
Stadig flere norske organisasjoner sender sitt nøkkelpersonell (expats) til utlandet for å arbeide tett på sine utenlandske samarbeidspartnere. Utsend...
19.12.2014
Vil fremtidens organisasjonsform være arbeidsfellesskap?
I dag bruker vi de samme strukturer og måter for å organisere arbeid på som vi har gjort gjennom mange tiår. Er det på tide å utforske mer effektive m...
19.12.2014
Vil fremtidens organisasjonsform være arbeidsfellesskap?
I dag bruker vi de samme strukturer og måter for å organisere arbeid på som vi har gjort gjennom mange tiår. Er det på tide å utforske mer effektive m...
19.12.2014
Bærekraftig HR
Bærekraftens fødsel. I Brundtlandrapporten fra 1987, der begrepet bærekraftig utvikling første gang ble brukt, lød definisjonen «en utvikling som imøt...
19.12.2014
Bærekraftig HR
Bærekraftens fødsel. I Brundtlandrapporten fra 1987, der begrepet bærekraftig utvikling første gang ble brukt, lød definisjonen «en utvikling som imøt...
19.12.2014
Medarbeiderundersøkelser – en uutnyttet «skattekiste»?
Medarbeiderundersøkelser har et urettmessig dårlig rykte. Som et hvilket som helst verktøy kan medarbeiderundersøkelser både brukes og misbrukes. Når ...
19.12.2014
Medarbeiderundersøkelser – en uutnyttet «skattekiste»?
Medarbeiderundersøkelser har et urettmessig dårlig rykte. Som et hvilket som helst verktøy kan medarbeiderundersøkelser både brukes og misbrukes. Når ...