Slik jobber IKEA for å videreutvikle kulturen

IKEA har vært igjennom en reise og utvikling over år, fra personalavdeling til HR og videre til People & Culture. Hva betyr den endringen, og hvordan påvirker dette jobben til medarbeiderne i People & Culture?

Monica Bogstad er leder for People og Culture i IKEA AS Norge, hun kommer til HR Forum i november med foredraget "Hvordan IKEA jobber med å gjøre kulturen levende i hele organisasjonen". Der får du blant annet høre hvordan de jobber for å videreutvikle kulturen, hvordan People & Culture er organisert i IKEA Norge, og hvordan de jobber både strategisk og operativt som en business partner til organisasjonen.

- Hva er forskjellen på å være en HR-avdeling til å bli People & Culture?

- Den store endringer ved å gå fra HR til å bli People & Culture ligger i at vi har et enda tydeligere fokus på utvikling av mennesker, være en enda tettere businesspartner for selskapet, samt beholde og videreutvikle den unike kulturen vi har i IKEA, sier Monica Bogstad.

- Du snakker om Governance-strukturen, hva innebærer dette?

- Det innebærer hvordan vi involverer på tvers av organisasjonen. Dette er satt i et system hvor vi har arbeidsgrupper som jobber frem løsninger. Dette blir igjen presenterte for en komité som er beslutningstagere. Denne komiteen består av ulike medlemmer på tvers av organisasjonen. På denne måten skaper vi engasjement og energi blant våre mange medarbeidere, og det er viktig å videreutvikler vår kultur i IKEA hvor vi ønsker at beslutninger skal tas nærmere kunden, sier Bogstad.

- Hva betyr denne endringen for virksomheten og hvordan påvirker det jobben til medarbeiderne?

- Den bidrar til at medarbeiderne føler mer frihet og vilje til å ta eierskap, det bidrar til at flere tar beslutninger nær selve kunden, det bidrar til at vi skaper et miljø av tillitt, hvor vi kan bidra med ideer og være innovative, og det bidrar til å utvikle mer tro på seg selv og andre. For virksomheten så bidrar det til at ting skjer raskere, at vi unngår å stoppe opp i byråkratiske prosesser, samt at det frigir energi som oppleves som positivt for våre kunder. Vi ser en klar sammenheng mellom motiverte og fornøyde medarbeidere, hvor dette bidrar til fornøyde kunder og det er godt for selskapet, sier Bogstad.

- Hvordan jobber dere med ledelse og hvilken rolle har lederne i verdi og kulturarbeidet?

- I IKEA har vi en ledelse filosofi som heter "lederskap av alle". ​Vi leder virksomheten sammen​, uansett hvilken rolle man har. Vi har et humanistisk lederskap hvor vi leder inkluderende og verdibasert. Det innebærer at vi oppmuntrer hverandre til å drømme stort og tro på oss selv og andre, vi inspirerer hverandre til å lære og prestere, vi skaper en følelse av tilhørighet og felleskap som bringer det beste ut av folk uansett bakgrunn, identitet, stilling eller oppgave. For ledere så har de en viktig oppgave i å gå foran som gode eksempler hvor man inspirerer i å skape "lederskap av alle" kulturen levende i organisasjonen, avslutter Monica Bogstad.

Les mer om HR Forum 2022, se program og påmelding her.

Forside program HR Forum 2022