Mental trening i arbeidslivet

Sårbarhet, nærmere bestemt å vise sårbarhet, har blitt et sentralt tema i arbeidslivet, kanskje særlig etter pandemien. Til tross for at psykisk helse fortsatt er relativt skambelagt, så har det blitt normalisert å by på et større spekter av personligheten i arbeidslivet. Har åpenhet blitt et konkurransefortrinn? Og hvordan kan vi stå mer stødig når det blåser?

Både offentlig sektor, lederrollen og HR-rollen er i endring. Det er med andre ord mye endringer og endringene kommer med kortere intervaller. « Alle» snakker om quiet quitting og trenden kan tyde på at folk tar større grep om eget liv og egen mentale helse. Det er ikke lengre kult å ha det travelt. Det er lite skryt å hente for å jobbe 80 timers uker og snitte på fire timers søvn per natt. Målet er ikke lengre å jobbe hardere, men å jobbe smartere.

Parallelt med dette så peker trendene i retning av at det blir et tøffere arbeidsliv sett i lys av at man selv må sørge for å holde seg faglig relevant. Muligheter for læring og kompetanseutvikling er høyt etterspurt blant både ansatte og arbeidssøkere. Man kan ikke lene seg på en utdatert mastergrad fra 2001. Hvordan sikrer vi å holde oss skjerpet, samtidig som vi ruster oss selv til å stå mest mulig stødig?

Mental trening er ingenting nytt. I idrettsverden har de lenge sett viktigheten av å tenke helhetlig i treningsøyemed. Og for cirka 10-15 år siden så begynte mentaltrenere å være mer synlige i næringslivet. Nikolai Tangen har nylig ansatt oljefondets andre mentaltrener; «vi er litt som landslaget. Landslaget i å tjene penger» sa han til E24. Deres nyeste tilskudd, Bjørn Mannsverk, er også mentaltrener for Bodø Glimt og debuterte nettopp med boka «Kampklar».

- Quiet quitting er jo en stor trend om dagen – hva kjennetegner gode mellomledere som evner å få ansatte til å yte bedre, uten å gå på bekostning av egen psykiske helse?

- Gode mellomledere, og gode trenere ansvarlig gjør den enkelte. Hver enkelt må forstå at de har et ansvar for å ta vare på seg selv. Erfaringen er at vi ikke er så gode til nettopp dette. Det er enkelt å fraskrive seg ansvar, men hvem er sjef i eget liv?

- Man må selv sette seg bak rattet og ta kontroll over ting man kan kontrollere. Basalbehovene må være dekket. Viktig med restitusjon – også mental restitusjon - hvor flink er du på å koble av? Man må ta vare på seg selv i den grad at ingen trenger ta ansvar for deg. Man må velge bort noe for å få noe, sier Bjørn Mannsverk.

- Det er der bærekraft og prestasjonskultur henger sammen – man kan ikke være på maks hele tiden, sier Bjørn Mannsverk.

- I en nylig artikkel fra Aftenposten så leste jeg at en av spillerne som var i ferd med å kaste inn håndkledet, nå er i kapteinteamet, 5 år senere. Videre stod det at du ba ham senke forventningene til egen prestasjon. Er det virkelig så enkelt?

- Det er viktig å forstå at de er sjef i eget liv og må selv gjøre jobben. Ved å ta bort eget press gjør man plass til prestasjonen og optimal utvikling. Det betyr ikke at du ikke må jobbe hardt.

- Hvorfor er mental trening/mindfulness viktig i et arbeidsliv?

- Mindfulness som metode er viktig i arbeidet med selvfølelsen, for å bli bedre kjent med seg selv og tørre være seg selv. Mange reagerer følelsesmessig, noe som ikke alltid er konstruktivt i en arbeidssammenheng.
Gjennom mindfulness blir man mer bevisst sin egen indre dialog og evne til å håndtere stress, noe som igjen er nyttig i en travel arbeidshverdag.

- Er mental trening en sosial «egenskap», eller øker man bare graden av individualisme?

- Summen av alle enkeltspillerne gir en sum og det er laget.

- Sårbarhet er blitt et populært tema i arbeidslivet siden pandemien, er vi blitt mindre robuste? Eller simpelthen åpnere og mer autentiske?

- Det å vise sårbarhet gjør at sårbarheten blir mindre; «delt sorg er halv sorg». Sårbarhet er viktig for samarbeid. Gjennom å vise sårbarhet opplever mange at det blir mer raushet i omgivelsene og totalt sett et rausere arbeidsliv.

- Hva kan arbeidslivet og HR lære av toppidretten?

- Å holde fokus på de riktige tingene, du blir god på det du trener på. Ha fokus på det du kan kontrollere. Definér hva som er ditt handlingsrom - hva kan du jobbe med? Prestasjoner kan være gode selv om resultatene er dårlige, avslutter Bjørn Mannsverk.

Bjørn Mannsverk får du både høre og se mer til på Lillehammer 17. januar når HR-konferansen for offentlig sektor går av stabelen!

Les mer Pil