Ledelse er en kontaktsport

Skal man som leder lede eller bevege mennesker, må man være i stand til å berøre andre, både rasjonelt og emosjonelt. Ledelse er en kontaktsport som forutsetter klare ambisjoner, mot, nysgjerrighet og relasjonelle ferdigheter. Denne artikkelen forklarer hvorfor og hvordan ledere må bevege andre mennesker for å gjøre en reell forskjell i lederrollen.

Innledning

Den kjente danske filosofen og forfatteren Søren Kierkegaard skrev: Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Dette er det første bud i all sann hjelpekunst.

Dette sitate