Derfor bør ledere sette verdier på agendaen

– Hva slags miljø og adferd ønsker vi oss egentlig i organisasjonen? Og hvilke premisser er det vi ønsker å vinne på? Ledere har alt å vinne på å snakke mer om verdier, mener Johann Olav Koss.

Johan Olav Koss

Som grunnlegger av organisasjonen Right to play reiser den tidligere skøyteløperen til alle verdens hjørner og møter helt ulike folk; fra barnesoldater i den ene enden til søkkrike forretningsfolk i den andre.

Han spør gjerne dem han møter: Hva er dine verdier?

– Jeg har aldri møtt et menneske med dårlige verdier. Men jeg har møtt mange med dårlig adferd, poengterer Koss.

Verdier og adferd henger sammen

Og da handler jo det store spørsmålet om hvorfor dette misforholdet oppstår.

– Vi må snakke mer om verdiene våre, for det er de som legger grunnlaget for adferden vår, sier Koss. Han kommer til årets (digitale) lederutviklingskonferanse 26. august for å snakke om verdibasert ledelse.

– Vi må drøfte med hverandre: Hvilken adferd er det vi ønsker eller forventer i organisasjonen? Hvilke premisser er det vi ønsker å vinne på?

At vi både på individ- og organisasjonsnivå følger lover og regler er én ting. Men vi gjør mange vurderinger som ikke omfattes av noe regelverk, men som likevel kan utfordre vårt etiske kompass.

– Plutselig står man i en situasjon og må finne ut hva som er den rette tingen å si eller å gjøre. Kanskje har du bare et brøkdels sekund til å tenke deg om på, poengterer Koss. Og hvis du da ikke har et bevisst forhold til dine egne eller organisasjonens verdier og ønskede adferd, så er disse situasjonene vanskelige.

– Og da er det gjerne målsettingen, det du ønsker å oppnå, som blir avgjørende for beslutningen du tar – og ikke verdiene dine, sier Koss.

Kjappe, vanskelige valg

Han kan dra flere tråder til sin egen karriere som toppidrettsutøver da han kom i posisjoner som krevde at han tok et valg i løpet av millisekunder.

Han minnes spesielt én gang på skøytebanen da han og konkurrenten kom helt likt ut fra siste vekslingsside før målgang. Koss visste at dersom han ikke vant løpet med en viss margin, ville konkurrenten vinne konkurransen sammenlagt.
– Jeg kom fra ytre bane og hadde derfor reglene på min side: Dersom vi kom helt likt, måtte han slippe meg foran. Jeg rakk å tenke at ved å presse meg foran, kunne jeg ødelegge hele konkurransen for ham.

Koss valgte å legge seg bak. Men etterpå var han sjokkert over seg selv, over at han i det hele tatt hadde tenkt tanken på å ødelegge for den bedre konkurrenten, bare fordi han hadde regelverket på sin side.

Vær bevisst på verdiene

– Jeg hadde ikke vært i akkurat den situasjonen før, eller gått igjennom det scenarioet på forhånd. I øyeblikket var det bare det å vinne som stod i hodet på meg, sier Koss og understreker med det viktigheten av å være bevisst våre verdier.

– Det er umulig å forberede seg på enhver situasjon, men det er en del prinsipper man må gå igjennom, og det mener jeg vi bruker vi for lite tid på.

Han viser til det allmenne etiske spørsmålet om målet helliger alle midler, eller om veien også er et mål i seg selv.

– Hvis vi ikke tar den diskusjonen, så lar vi i stedet adferden vår stadfeste verdiene våre. Og uten at vi er bevisst det, vil vi flytte vår verdiramme. Verdibasert ledelse handler om å skape den adferden man ønsker. Og den må man terpe på, det er ikke bare å vedta, sier Koss.

Les mer om Johann Olav Koss her.

Les mer om Lederutviklingskonferansen 2021 og se program og påmelding her.

Forside program lederutviklingskonferansen 2020 - digitalt

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens