Tilpasningsdyktige organisasjoner og smidige ritualer

Innen IT og utvikling har smidig metodikk vokst frem som en viktig arbeidsform, hvor man har et felles tankesett, verdier og prinsipper som gjør en i stand til å ha ansvar for hele livsløpet til et produkt, nyutvikling, vedlikehold og til slutt avvikling. Dette til forskjell fra prosjekt som har en tydelig start og slutt.

Vi lever i en verden som stadig endrer seg og det stilles store krav til effektivitet og kvalitet på de produkter og tjenester man leverer.
Her kan du se medlemsmøtet med Unn Elin Hatlelid, leder for avdeling digital forre