Teknologi og AI former fremtidens HR

I en verden som stadig formes og omskapes av den teknologiske revolusjonen, står HR-sektoren ved et kritisk veiskille. Kunstig intelligens (AI), automatisering og digitale analyseverktøy endrer ikke bare landskapet for rekruttering og onboarding, men også måten vi engasjerer og utvikler ansatte på.

Disse verktøyene tilbyr muligheter for mer effektive og tilpassede tilnærminger, men introduserer også nye ansvarsområder knyttet til etikk og sikkerhet i vårt digitale økosystem.

Samina Ansari

Samina Vabo Ansari, gründer, formidler og konsulent, kommer til HR Tech 2024 og vil belyse trusler, utfordringer og etiske problemstillinger innen cybersikkerhet. Hun understreker betydningen av å være bevisst om de globale teknologiske trendene, inkludert AI, IoT (Internet of Things) og digitalisering.

- Vi må være kritiske til teknologiens rolle i våre liv og sikre at vi beholder kontrollen, sier Ansari, og peker på utfordringene knyttet til personvern og datainnsamling.

- Det aller viktigste er å være bevisste og kritiske i våre handlinger, og å betrakte teknologien som det den egentlig er: et verktøy. Vi må huske at vi har makten over teknologien, og ikke omvendt, sier hun.

Digital transformasjon og endringsledelse

I lys av disse utfordringene er det viktig at HR og ledere bidrar til ansvarlig bruk av teknologier, ivaretar etikk og sikkerhet, og forstår de nye risikoene som følger med digital transformasjon. HR Tech 2024 konferansen lover å dykke dypt inn i disse temaene, med et bredt spekter av foredragsholdere som deler praktiske råd og innsikt.

Perry Timms portrett

Perry Timms, rangert som Storbritannias fremste HR-tenker i 2022 og 2023, kommer til HR Tech for å ta for seg mer enn bare den nyeste teknologien. Han skal dykke dypere inn i de betydelige endringene som kommer med utvidet bruk og adopsjon av kunstig intelligens og automatisering. Det handler ikke bare om å forstå teknologien, men å være forberedt på den effekten som innovasjon vil ha på måten vi organiserer arbeidet, utvikler ferdigheter og lærer.

- Noe som opptar folk mye nå om dagen, er hvordan teknologien vil påvirke arbeidsplassene. Det er viktig å se på hva teknologien kan gjøre for oss – og finne gode løsninger. Teknologi skaper mange muligheter, men er også en trussel. Vi må vurdere risikoen som følger med mye ny teknologi. For eksempel risikoen for utbrenthet ved økt tilgjengelighet og kompleksitet i jobben. Endringer i arbeidet må testes ut og evalueres, sier Perry.

Utfordringer og muligheter med kunstig intelligens

Morten Goodwin

Morten Goodwin, professor ved Universitetet i Agder og OsloMet, kommer til HR Tech 2024 konferansen 30. april med foredraget «Integrasjon av AI i HR-systemene». Han skal snakke om hvordan bruken av AI i HR forbedrer effektiviteten og rettferdigheten i rekrutteringsprosessen, hvordan teknologisk innovasjon muliggjør personaliserte lærings- og utviklingsplaner og fremtidige utfordringer og muligheter innen AI og HR.

- HR handler først og fremst om det menneskelige. En utfordring er at vi kan automatisere vekk det menneskelige. Dataprogrammene kan gjøre oppgavene så godt at det fjerner det menneskelige aspektene helt. Samtidig kan AI fjerne ubevisst bias i rekrutteringsprosesser ved objektivt å vurdere kandidater basert på ferdigheter og erfaring, sier Goodwin.

- Det er ikke bare HR som står i en AI-revolusjon, men hele resten av samfunnet også. Det er en rekke oppgaver som kommer til å bli effektivisert i HR takket være AI, for eksempel automatisert CV-screening, kandidatmatching og persontilpasset opplæring, forklarer han.

Gjennom inspirerende foredrag, workshop og delsesjon vil HR Tech 2024 gi deg muligheten til å utforske hvordan din organisasjon kan dra nytte av teknologisk innovasjon, samtidig som dere sikrer ansvarlig og etisk bruk av de disse verktøyene.

Bli med oss på The Hub 30. april for å oppdage hvordan AI og teknologisk innovasjon kan transformere HR-landskapet og bidra til en mer effektiv, rettferdig og inkluderende arbeidsplass.