Teknologi i endring

Teknologi forandrer stadig spillereglene, og da er det essensielt å holde seg oppdatert – det å sakke akterut er ikke et alternativ i vår digitale æra!

For HR-profesjonelle representerer dette en unik utfordring og mulighet: Å være i forkant av teknologisk utvikling for å tiltrekke, utvikle og beholde talent samtidig som de skaper en fremtidsrettet arbeidskultur.

Nå som teknologi og kunstig intelligens (AI) ikke bare er visjoner for fremtiden, men heller har blitt en essensiell og integrert del av vår arbeidshverdag, så passet det fint å brekke om vår tradisjonelle HR Tech-konferanse. Med ChatGPTs inntreden, har ord som AI, KI og kunstig intelligens summet rundt og okkupert mye av folks oppmerksomhet.

AI og HR Tech 2024

Fra salen HR Tech 2024

Vi inviterte flere av de fremste ekspertene innen kunstig intelligens, cybersikkerhet og fremtidsrettet HR Tech på årets konferanse. Vårt mål var å opplyse, utfordre og inspirere – kunstig intelligens er her for å bli, og vi må være forberedt på å håndtere det!

For å dekke over mer enn kun generativ AI og hva dette er, snekret vi sammen et program som tok for seg alt fra adopsjon av kunstig intelligens i organisasjonen, AIs innvirkning på HR, innsikt i ChatGPTs funksjonsmåte og hvordan dette verktøyet kan brukes i HR-arbeidet, til cybersikkerhetstrusler, utfordringer og etiske dilemmaer ved implementering, ansvarlig AI-ledelse, rettslige rammer for omstilling og selvfølgelig integrasjon av AI i HR-systemene.

- 83 millioner jobber vil forsvinne, men 69 millioner vil til gjengjeld skapes. Det gir HR en god mulighet til å implementere dette på en organisk måte i organisasjonen. Det blir også viktig å tenke mindset og adopsjon. Hvordan kan menneske og maskin jobbe sammen, og ikke mot hverandre? spurte Perry Timms.

Det var viktig for oss å ikke bare snakke om verktøyet AI, men også det psykologiske aspektet. Hvordan implementerer vi dette på en etisk og ansvarlig måte? Har vi faktisk tenkt over fallgruvene før vi tar i bruk ChatGPT? Hva med personvern og datasikkerhet, har bedriften god nok kontroll på den mengden data som de gir fra seg?

Samina Ansari belyste nettopp dette:

- Vi tilgjengeliggjør personopplysninger overalt, som vil si at vi har våre avtrykk overalt. Hvorfor har vi sluttet å tenke at "personopplysninger" faktisk er våre personlige og sensitive opplysninger?

Men hva er egentlig kunstig intelligens? Vi gikk rett til kilden og spurte AIen selv - ChatGPT 4 forklarte det slik:

Kunstig intelligens (AI) er en teknologi som gjør at maskiner, som datamaskiner og roboter, kan utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Dette inkluderer ting som å forstå språk, gjenkjenne bilder, ta beslutninger, og lære fra erfaringer. AI-systemer kan lære og tilpasse seg nye situasjoner ved å analysere store mengder data og identifisere mønstre i disse dataene. Hensikten med AI er å gjøre maskiner smartere og mer nyttige for mennesker.

HR Tech 2024 Donald Clark på scenen

- Hvis du i dag skal lese alt innholdet ChatGPT 4 inneholder, så vil det ta deg 170 000 dager, gitt at du leser 8 timer hver dag. Dét forteller hvor massivt dette verktøyet er, og da er det viktig å se på det som et virkemiddel, og ikke jobbe imot. AI vil ikke erstatte folk, men folk som bruker AI vil erstatte de som ikke bruker det, sa Donald Clark fra scenen.

Dette er altså avanserte løsninger som representerer en ny æra for effektivitet og innovasjon i både privat- og arbeidslivet. Introduksjonen av slike verktøy forenkler ekstremt mange tidkrevende og repeterende prosesser, som igjen frigjør tid til andre ting. Likevel medfører introduksjonen av slike verktøy også nye ansvarsområder. Hvordan kan vi sikre ansvarlig bruk av disse teknologiene, samtidig som vi ivaretar etikk og sikkerhet i vårt digitale økosystem?

Rød tråd i årets foredragsholdere

I kjernen av årets HR Tech 2024 sto våre nøye utvalgte foredragsholdere, som hver bidro med sin unike innsikt og ekspertise til temaet teknologi og kunstig intelligens i arbeidslivet. Deres foredrag belyste ikke bare det siste innen AI og HR-tech, men ga også dyptgående analyser av hvordan disse verktøyene kan forvandles til ansvarlig praksis i våre organisasjoner.

Perry Timms, fokuserte på fremtidens arbeidsliv med AI og automatisering. Hans evne til å koble teknologi med menneskelig adferd og organisasjonsendring ga publikum en strategisk roadmap for å navigere i det landskapet som former seg.

Donald Clark og Kjetil Sinding tok hver for seg de transformative kreftene av AI i HR-arbeidet. Mens Donald belyste AIs innvirkning på arbeid og HR fra en forskningsbasert vinkel, ga Kjetil en mer praktisk tilnærming med eksempler på hvordan ChatGPT kan transformere HR-funksjoner.

Samina Vabo Ansari bidro med sin ekspertise på cybersikkerhet, og understreket viktigheten av å beskytte vårt digitale avtrykk, noe som har blitt stadig viktigere i takt med teknologiens fremmarsj.

HR Tech 2024, damer på scenen

Marlena Sofia Rasmussen viste til erfaringer fra Telenor, og belyste hvordan AI påvirker lederskap og organisasjonslæring.

Fra Forsvaret kom Stian Norløff og Benedicte Buer, som delte sine erfaringer med smidig HR i en av de mest strukturerte organisasjonene vi har. Deres innsikt i hvordan å lede digitale omstillingsprosesser var ikke bare inspirerende, men også ekstremt relevant.

Helene Larsen Brustad tok for seg de rettslige rammene som følger med teknologisk omstilling, en påminnelse om at teknologi også må balanseres med menneskelige og juridiske betraktninger.

Avslutningsvis med Morten Goodwin, fikk vi en forståelse av hvordan AI kan integreres i HR-systemer for å forbedre både effektivitet og rettferdighet i rekrutteringsprosessen.

HR Tech-konferansen 2024 ble en inspirerende dag med over 500 deltakere på The Hub og nesten 150 som fulgte med via livestream. Vi fikk dykke ned i spennende diskusjoner og lytte til engasjerende foredrag som virkelig satte tanker i sving. Takk til alle de flinke utstillerne som delte sin ekspertise og bidro til å gjøre dagen uforglemmelig. Dette ble definitivt en dag å huske!