Sikker navigering i AI-landskapet: En oppsummering

God sikkerhet i implementering av AI og teknologi er avgjørende for å beskytte virksomheten mot en rekke potensielle risikoer og konsekvenser. I HR Norges fjerde AI-webinar gikk vi nærmere inn på hva HR avdelingen må være oppdatert på rundt dette.
Mia Landsem
Mia Landsem