Re-tooling learning for the speed of change

Læring i forandringsprosesser er under utvikling. Noen av suksessene Ninjas, MOOCs, virtualt klasserom, mikro-læring, hackathons og intensive upskilling/re-skilling. Her får Neil Hanleys foredrag fra HR Tech 2021.

Foredraget Re-tooling learning for the speed of change viser hvordan Equinor har tatt i bruk ny teknologi i måten de leverer læring.