Naviger trygt i AI-sfæren

I dette webinaret snakker advokat Helene Larsen Brustad om rettslige utfordringer rundt bruken av kunstig intelligens på arbeidsplassen, hun tar for seg regelverk som kommer til anvendelse. Med AIs innmarsj må vi revurdere vårt forhold til regelverket, tilpasse oss nye utfordringer og muligheter som teknologien fører med seg.

Webinaret som er det tredje, i en serie på fem, gir deg innsikt i utfordringer knyttet til følgende nøkkeltemaer:

  • GDPR
  • Diskriminering og likebehandling
  • Arbeidsmiljøloven
  • EUs AI act