Lærings- og opplæringssystemer på markedet i Skandinavia - ny rapport

Rapporten «Learning Management systems in Scandinavia» er en uavhengig analyse av markedet for LMS-systemer, med beskrivelser av hva de ulike systemene fokuserer mest på. Rapporten lanseres i samarbeid med Devoteam.

Utviklingen går fort og anskaffelse av LMS-systemer er for mange en stor utfordring. For tiden er det globalt sett +500 leverandører som tilbyr skybaserte løsninger, og mange av disse sikter seg også inn mot det skandinaviske markedet. Korrekt