Kulturkoder for digitalisering

Digital transformasjon stiller store krav til virksomheten. Nye aktører, virtuelle team, ny teknologi og større fart utfordrer ledere og team på helt ny måte. Hvilken rolle spiller kultur inn i dette? Hvordan kan bedriften bygge en kultur der dette blir en naturlig måte å jobbe på?

Her får du Tone S. Ringstad sitt foredrag "Kulturkoder for digitalisering" fra konferansen HR Tech 2021. I dette for