Hvordan møter vi fremtidens teknologi og økt kompleksitet?

For HR og ledere i fremtidens arbeidsliv blir det viktig å møte økt kompleksitet og teknologi med smidighet og gode fleksible strategier. Mange lider under for mye byråkrati, som kan være et hinder for gode strategier og beslutninger.

Perry Tims

Perry Timms er en anerkjent forfatter og foredragsholder, og erfaren organisasjonsutvikler som har jobbet mye med ledere og komplekse transformasjonsprosesser. Han er også grunnlegger av konsulentfirmaet People and Transformation HR Ltd. Han sier at noe av det viktigste HR-ledere gjør i dag, er å være mer strategiske og sette av tiden som trengs til å lede menneskelige ressurser med effektive strategier.

Mange lider under for mye byråkrati

Perry sier at han har observert høye nivåer av utbrenthet i mange bedrifter, og advarer mot å ha for høyt tempo og la teknologien styre alle beslutninger. Et vanlig hinder for gode beslutninger og strategier er for mye byråkrati.

– Mange har det så travelt at de får ikke tid til å etablere effektive strategier. Jeg jobber mye med HR-folk, og mange av dem løper fra møte til møte, som ofte bookes av deres ledere. Det kan skape problemer. Det blir vanskelig å arbeide kreativt og strategisk, som er nødvendig for gode resultater. Det blir så hektisk at vi ser at mange sliter også med stress og utbrenthet, sier Perry.

– For mye byråkrati gjør ofte organisasjoner og arbeidsprosesser ineffektive. Dette er et nøkkelaspekt ved alle organisasjonsprosesser- er beslutningsprosessene effektive? Hvordan er møtekulturen? Noe av det viktigste HR-ledere må håndtere i dag, er økt kompleksitet.

– Organisasjonene har mer komplekse forhold enn før, og stadig flere oppdager at mennesker faktisk også er ganske komplekse. Vi mennesker liker å forenkle ting, men vi må lære oss å håndtere kompleksitet og ha systemer som støtter det. I møte med kompleksitet bør vi være forsiktige med for mye regler, sier Perry.

Realiseres virksomhetens potensial?

Perry har skrevet flere bøker, blant annet The energized workplace, som handler om re-design av organisasjonsstrukturer for å øke ansattes produktivitet og velvære, redusere stress og utbrenthet, og forbedre bedriftens ytelse. Han har også skrevet Transformational HR, how human resources can create value and impact business strategy, om hvordan organisasjoner kan skape transformasjon og varig suksess med effektive strategier.

HR sitt potensial er ofte større enn mange får realisert. Mange trenger bedre strategier for å få frem effekten av god ledelse og for å beholde ansatte.

– Som konsulenter ser vi at det kommer nye mennesker inn i organisasjonene og tenker at det er mye press og formaliteter. Det passer ikke de mer fritenkende og nye generasjoner. De vil ikke ha det så mekanisk. Mange i dag er fanget i en felle med for høyt tempo sammen med økt kompleksitet. Det vil være en god ting for mange å roe ned, sier Perry.

– Noe som opptar folk mye nå om dagen, er hvordan teknologien vil påvirke arbeidsplassene. Det er viktig å se på hva teknologien kan gjøre for oss – og finne gode løsninger. Teknologi skaper mange muligheter, men er også en trussel. Vi må vurdere risikoen som følger med mye ny teknologi. For eksempel risikoen for utbrenthet ved økt tilgjengelighet og kompleksitet i jobben. Endringer i arbeidet må testes ut og evalueres, sier Perry.

– HR må sjekke hva som er best for ulike ansatte, og tydeliggjøre ansvar. Det trengs et rammeverk basert på medarbeideropplevelsen, et såkalt people experienced framework som gir stabilitet og konsistens. Å observere gode løsninger får ofte frem gode bidrag fra ansatte også. God involvering og transparens gjør at folk åpner seg mer.

Å utvikle modenhet og uavhengighet i lederrollen

Måten vi arbeider på er i stor endring og det krever stor modenhet å være leder i dag. Både ledere og ansatte må vite hva som forventes av dem.

– Det kan virke fristende med et høyt tempo, men er det bra for kvaliteten på resultatene? Blant annet må ledere vurdere hvor avhengige de er av andre, og vurdere en mer moden, trygg og profesjonell holdning der de ikke sammenligner seg med andre. Det vil ofte være en nøkkel for mange å bryte avhengigheten og være kritisk til egen lederrolle. Vær mer strategisk og ta på deg lederrollen, sier Perry.

– Mange har en tendens til å outsource deler av HR-jobben, men man må ta seg tid til å bygge ting solid. Selv om for eksempel organisasjonskulturen kan virke hard, så er HR sin rolle å gjøre det rette for folk. De bidrar ofte med en viktig kompensasjon, en balanse som trengs i virksomheten. HR må både få, og ta seg tid til ledelse og utføre ansvaret de har for andres velvære og fremtid, avslutter Perry.

Perry kommer til HR Tech-konferansen hos HR Norge 30 april for å snakke om endringer som kommer med økt bruk av kunstig intelligens (AI) og automatisering. Det handler ikke bare om å forstå teknologien, men å være forberedt på den effekten som innovasjon vil ha på måten vi organiserer arbeidet, utvikler ferdigheter og lærer.

Hvordan kan vi maksimere potensialet som AI og automatisering bringer med seg? Hvordan endrer teknologi strukturen på våre arbeidsplasser? Hvordan forvandles arbeidslivet, fra tradisjonelle ansettelsesformer til nye, mer fleksible engasjementsmodeller?

Perry Timms, grunnlegger og Chief Energy Officer hos PTHR, er en visjonær innen HR og ble kåret til den mest innflytelsesrike HR-tenkeren i 2022. Hans arbeid strekker seg fra strategisk rådgivning til praktisk anvendelse av fremtidstenkning i organisasjonsdesign og -utvikling, og han er respektert for sin grensesprengende, men klisjéfrie tilnærming til HR. Perry er to ganger TEDx-taler, fire ganger gjesteprofessor og tre ganger forfatter.

Flere artikler

HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
EU flagg
HR teknologi
EU innfører den mye omtalte AI Act
EU innfører den mye omtalte AI Act