HR-systemer og leverandører i det norske markedet

Vi har i samarbeid med Devoteam lansert rapporten «HCM systems in Norway». Tema i rapporten er HR som en tilrettelegger i en tid med digital transformasjon. Rapporten er en oppdatert og uavhengig analyse av markedet for HR-systemer pr. april 2022 og gir en oppsummering av HR-systemer og leverandører i det norske markedet.

Forside HCM 2021

Aldri før har behovet for passende HR-systemer vært så viktige som i dag. Virkeligheten etter pandemien er ikke hva vi så tidligere. Covid-19 har fundamentalt endret måten vi møtes, interagerer og utfører være daglige oppgaver. En direkte konsekvens av aksepten av, og økende andel arbeid som utføres på hjemmekontor, er en dramatisk økning i etterspørselen etter smarte og digitale IT-verktøy til bruk både i hverdagen og til langsiktig personlig utvikling.

Gjennom de siste 10 år har rollen til og viktigheten av HR-systemer endret seg totalt. I dag er det ingen som stiller spørsmål ved den strategiske betydningen slike systemer har for en virksomhet sin konkurranseevne og suksess, overlevelse og langsiktige utvikling.

Gjennom den markedsanalysen vi har gjennomført, ønsker HR Norge og Devoteam å gi deg som leser en innsikt i trender som driver utviklingen inn HR og hvordan disse påvirker utviklingen av HR-systemer.

Målsettingen med denne rapporten har vært å gjennomføre en uavhengig strategisk analyse av HR-systemer og spesifikt dekke;

  • Hvilke HR-systemer som er tilgjengelig i det norske markedet og vise forskjellene mellom disse.
  • Hva er markedsdriverne og trendene som former arbeidsplassen og påvirker utviklingen av HR-systemer.
  • Hvordan HR-systemer og arbeidsplassen påvirkes av fremvoksende teknologier.
  • Mulige fordeler som kan oppnås gjennom en HR-systeminvestering.
  • Viktige aspekter ved valgt av et HR-system.
  • Kostnadselementer som må vurderes ved valg av et HR-system.

Målsetting med denne rapporten er IKKE;

  • Å gjennomføre en detaljert evaluering av all funksjonalitet i et system. Dette må gjøres med basis hver virksomhet sine egne spesifikke og prioriterte krav til løsning.
  • Å lage en rangering av systemene og nominere de beste eller svakeste løsningene. Vår oppfatning er at slik evaluering ikke kan lages på generell bais, men må være basert på en virksomhets behov og krav.

Vi beskriver 20 ulike systemer i denne rapporten. Noen få leverandører av HR-systemer, som f.eks. Simployer, har ikke hatt anledning til å bruke nødvendig tid til for deltakelse i denne undersøkelsen og har derfor valgt å ikke delta.

Vi har besluttet å inkludere flere nye HR-systemer i denne rapporten. Bamboo HR, Bob og Heartpace har alle begynt å få suksess i markedet og tilfører nye perspektiver og funksjonalitet til kundene.

Analysen er utført av Devoteam sine eksperter og er gjennomført via en spørreundersøkelse som er sendt til de ledende leverandørene av HR-systemer i det norske markedet.

HCM Systemer i Norge
Rapport
HCM Systemer i Norge

Flere artikler

HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
EU flagg
HR teknologi
EU innfører den mye omtalte AI Act
EU innfører den mye omtalte AI Act