HR som drivkraft i digital transformasjon

HR har en sentral rolle i å bidra til at transformasjoner skal lykkes. Dette gjelder både transformasjoner som har digitalisering og/eller bærekraft som utgangspunkt. Transformativ ledelse inkluderer fokus på visjon, motivasjon, omtanke og kompetanse. HR kan katalysere organisasjoners evne til å utvikle disse områdene.

Men hvem har ansvaret for at en transformasjon lykkes og at organisasjonen har den kompetanse den trenger?  På konferansen HR Tech 31. mai kan du høre Tale Skjølsvik, professor og pro-dekan ved OsloMet fortelle hvordan man lykkes med endringer som har digitalisering og/eller bærekraft som utgangspunkt.

- Hva innebærer transformativ ledelse?

- Transformasjonsledelse handler om å bygge motivasjon og vise omtanke for medarbeiderne for å redusere motstand i endringsarbeidet. Det innebærer også å være opptatt av å ha en visjon for hvor man skal og hvorfor, tenke fremover i tid og få medarbeiderne med på reisen. Det innebærer å fremme høy grad av autonomi og å invitere til godt samspill mellom ledere og medarbeidere. I en endring er det ikke bare ledere som kan ta ledelse. Når de ansatte vet hvor virksomheten skal kan de ved at fokuserer på motivasjon, inspirasjon og intellektuell stimuli bevege seg fra å være reaktive til å bli mer proaktive.

- Transformasjonsledelse krever andre typer kompetanse av lederne enn den de til vanlig bruker i daglig drift. Man må kunne visualisere fremtiden for medarbeiderne og ha mot til å stå i endringen uten helt å vite hvordan det blir.

- Vi har stått i kriseledelse i to år, og går nå derifra til å mobilisere til endring for fremtiden i tillegg til daglig drift og andre oppgaver. Ofte tar den daglige driften så mye tid at ledere opplever at de ikke har tid til å være transformative. Å være en transformativ leder krever en god del individuell tilpasning og bruk av tid på medarbeiderne, sier Skjølsvik.

- Hvordan kan HR bidra til at digitale transformasjoner lykkes?

- HR har en viktig rolle fordi endring handler om menneskene i virksomheten og hvilke roller de har. Knyttet til endring kommer ofte mange følelser i spill. HR har en strategisk rolle og må tørre å være proaktive. HR har også en viktig funksjon i å fasilitere prosesser der det er mulig og i å forstå og samhandle med ledere samt å være en partner for IT avdelingen.

- HR må også på banen i å støtte lederne og de som tar ledelse i endringen slik at de kan være trygge på hva det innebærer og stå i rollen. De må se samspillet mellom ressursene, lokalene og utformingen av arbeidsplassene slik at de kan strukturere opp arbeidsplasser som tar vare på folka både digitalt og fysisk. Samtidig har HR en viktig rolle i å fremsnakke nye systemer som skaper verdier i virksomheten internt, sier Skjølsvik.

- Hvem har ansvar for en organisasjons digitale kompetanse og at transformasjonen lykkes? Er det IT, HR, ledere eller medarbeideren selv?

- Det må være et samarbeid der IT, HR og lederne har det overordnede ansvaret på sine områder.
HR har ansvar for å søke mangfoldig kompetanse i forskjellige miljøer.. Mange virksomheter trenger mer mangfold innen bruk og utvikling av IT-systemer. Men HR har ikke alene ansvar for kompetanse. Medarbeiderne må også ta ansvar for egen kompetanse og sette seg inn i hvordan stillingen deres og utviklingen av denne vil endre seg fremover. Her må HR samtidig bidra til å tilrettelegge så hver enkelt kan utvikle seg etter nivået de er på og hvor de skal, avslutter Tale Skjølsvik.

HR Tech 2022 vil i år gå både fysisk og live streamet:
Se program og påmelding live på Clarion Hotel The Hub
Se program og påmelding Live Stream her

Forside program HR Tech 2022