Å lede med maskiner på laget

Kunstig intelligens er på alles lepper, men hva betyr det i praksis for hvordan vi jobber? KI gir store muligheter til å videreutvikle offentlig sektor – saksbehandling og tjenesteyting, store og små oppgaver kan gjøres bedre, mer effektivt og brukertilpasset. Men KI kommer også med store utfordringer og mange kjenner på frykt.

På HR-konferansen for offentlig sektor i januar kommer Vegard Kolbjørnsrud, han forsker på hva som skjer når man kombinerer intelligente folk med intelligent teknologi og vil dele forskningsbaserte innsikter om hvordan vi kan organisere dette på en god måte.

- Hva betyr KI og hvordan kan den være intelligent?

- KI betyr så mange forskjellige ting og det er viktig å tenke på at det finnes så mange forskjellige typer som treffer oss på så mange forskjellige måter. Akkurat nå er det ChatGPT og tilsvarende språkmodeller som får all oppmerksomheten og har hatt det store gjennombruddet. Men det er jo ikke den eneste formen for KI og på langt nær den eneste måten å bruke dette på.
For å gjøre nytte av KI må vi tenke på hva det er som gjør et system intelligent, for å bli intelligent må man ha evnen til å sanse og forstå, og evnen til å lære.
Teknologien må kunne fange opp informasjon fra omgivelsene, forstå denne, se sammenhenger og omsette til handling. Handling kan være å gjøre noe for deg, varsle deg om noe eller gi råd på bakgrunn av innhentet informasjon. KI kan være en god støttefunksjon og bidra til effektivisering av oppgaver, sier Vegard Kolbjørnsrud.

- Hvilke typer KI finnes og hvordan kan vi bruke dette i jobben?

- Vi har tre hovedtyper KI, Prediktiv KI som er bruk av historiske data til å gi prognose på noe, f.eks. sykefravær så man kan planlegge vaktlister. Prediktiv KI har i mange år vært brukt til overvåkning av maskiner og utstyr hvor du blant annet kan få varsel om feil, behov for vedlikehold av større maskiner i industrien og vedlikehold av fly.
Så har vi Klassifiserings KI som er å sortere ting i riktig type, dette brukes blant annet i ansiktsgjenkjenning og i enkelte former for saksbehandling.
Generativ KI, her har vi ChatGPT som kan skape noe for deg, noe som ikke har blitt gjort før. Den kan skape tekster, bilder og har allerede blitt brukt i industridesign i mange år.
Så hvilken betydning dette har i jobben til den enkelte ligger i hva du jobber med, og hvilke behov du har.
I mitt tilfelle er det nyttig når jeg skal nærme meg et nytt teoriområde. Da bruker jeg en intelligent søkemotor som også gir kilder, der jeg stiller spørsmål og får opp en oversikt med noen punkter hvor jeg kan gå inn i grunnlagsmaterialet så jeg vet hvor dette kommer fra og at det stemmer, sier Kolbjørnsrud.

- Hvilke muligheter ligger i å utvikle offentlig sektor ved å benytte KI?

- I offentlig sektor kan dette benyttes i flere forskjellig typer arbeidsoppgaver, for eksempel informasjonsintensivt rutinearbeid slik som administrasjonsarbeid og saksbehandling. Det kan være en støtte for fagpersoner i større saksbehandlinger, foreta risikoanalyser og bidra i reguleringsspørsmål.
Innen helse har sykehuset i Bærum tatt i bruk KI-analyse av røntgenbilder for å finne beinbrudd, dette gir raskere diagnose og mindre arbeidspress.
Å benytte KI innen pleie, skole og ivareta de som trenger tilpassede behov. Det er nytteverktøy for Skatteetaten og NAV for finne ut hvor de skal gjøre kontroller, støtte til å skrive tekster og til å jobbe mer effektivt, sier Kolbjørnsrud.

- Hva er suksessfaktorene og hva er de største utfordringene virksomheter møter på som stopper de fra å lykkes med dette?

- Suksessfaktoren er å bygge gode ferdigheter. Ferdigheter er det beste botemidlet mot frykt og er en god begynnelse. Da ser de ansatte handlingsrommene og mulighetene med KI. Folk trenger ikke å være redde for å miste jobben på grunn av teknologien, men kanskje heller å bli erstattet av de som kan den.
Å gjøre folk trygge krever involvering, det må satses på omskolering og bygge ny kompetanse. Ansatte har fagkompetansen og forståelsen for faget sitt, det de trenger er å vite hva teknologien kan gjøre for dem og ferdigheter til å ta den i bruk, sier Kolbjørnsrud.

- I korte trekk, hva skjer når man kombinerer intelligente mennesker med intelligent teknologi?

- Kombinasjonen handler i hovedsak om å finne en god arbeidsdeling mellom menneske og teknologi, se hvordan de kan samspille. Ta imot KI som en ny kollega du må lære å kjenne og å samspille med. Den mest verdifulle bruken av KI er å ta i bruk den som ikke ligner mest på oss selv, men den som utfyller og effektiviserer oss, avslutter Vegard Kolbjørnsrud.

Les mer Pil