21.11.2023
Å lede med maskiner på laget
Kunstig intelligens er på alles lepper, men hva betyr det i praksis for hvordan vi jobber? KI gir store muligheter til å videreutvikle offentlig sekto...
21.11.2023
Å lede med maskiner på laget
Kunstig intelligens er på alles lepper, men hva betyr det i praksis for hvordan vi jobber? KI gir store muligheter til å videreutvikle offentlig sekto...
+
13.10.2023
Tilpasningsdyktige organisasjoner og smidige ritualer
Innen IT og utvikling har smidig metodikk vokst frem som en viktig arbeidsform, hvor man har et felles tankesett, verdier og prinsipper som gjør en i ...
+
13.10.2023
Tilpasningsdyktige organisasjoner og smidige ritualer
Innen IT og utvikling har smidig metodikk vokst frem som en viktig arbeidsform, hvor man har et felles tankesett, verdier og prinsipper som gjør en i ...
07.09.2023
Generativ kunstig intelligens og HR-rollen
Bruken av Generativ kunstig intelligens har skutt fart, ikke bare i Norge, men i verden. Modellen er skapt for å produsere noe nytt, den er trent til ...
07.09.2023
Generativ kunstig intelligens og HR-rollen
Bruken av Generativ kunstig intelligens har skutt fart, ikke bare i Norge, men i verden. Modellen er skapt for å produsere noe nytt, den er trent til ...
22.08.2023
Risikoene og mulighetene i menneske-AI-alderen
Sokrates og hans medfilosofer var motstandere av oppfinnelsen skrift, med den begrunnelse at det ville svekke hukommelsen. AI har fått skylden for bla...
22.08.2023
Risikoene og mulighetene i menneske-AI-alderen
Sokrates og hans medfilosofer var motstandere av oppfinnelsen skrift, med den begrunnelse at det ville svekke hukommelsen. AI har fått skylden for bla...
14.08.2023
Kunstig intelligens får en enorm effekt på HR
Kunstig intelligens vil endre måten vi jobber på, hva vi lærer og hvordan vi lærer. Det vil øke produktiviteten og effektivisere læring og utvikling i...
14.08.2023
Kunstig intelligens får en enorm effekt på HR
Kunstig intelligens vil endre måten vi jobber på, hva vi lærer og hvordan vi lærer. Det vil øke produktiviteten og effektivisere læring og utvikling i...
27.06.2023
Kunstig Intelligens - Trussel - og gigantisk mulighet for arbeidslivet    
Jeg er grunnleggende teknologioptimist, jeg tror teknologi er mye av nøkkelen til alt fra miljøkrise og synkende ungdomskull, til læring, verdiskaping...
27.06.2023
Kunstig Intelligens - Trussel - og gigantisk mulighet for arbeidslivet    
Jeg er grunnleggende teknologioptimist, jeg tror teknologi er mye av nøkkelen til alt fra miljøkrise og synkende ungdomskull, til læring, verdiskaping...
25.04.2023
Bli en proaktiv forretningspartner gjennom HR systemer
Når man jobber med HR systemer, kan det ofte virke som at man er den eneste som bryr seg om HR data. Man må kontinuerlig «plage» lokale HR team og led...
25.04.2023
Bli en proaktiv forretningspartner gjennom HR systemer
Når man jobber med HR systemer, kan det ofte virke som at man er den eneste som bryr seg om HR data. Man må kontinuerlig «plage» lokale HR team og led...
19.04.2023
Fart, flyt og smidighet i organisasjonen
Med dagens teknologi har vi uendelige muligheter til å koordinere med andre på mange plattformer, og vi kan ha både fysiske, digitale og hybride møter...
19.04.2023
Fart, flyt og smidighet i organisasjonen
Med dagens teknologi har vi uendelige muligheter til å koordinere med andre på mange plattformer, og vi kan ha både fysiske, digitale og hybride møter...
21.03.2023
Slik kan teknologi bidra til en bedre arbeidsdag
Skal vi sette de ansatte først må vi sikre at vi forstår dem. Hvordan kan enkelte teknologier gi oss nyttig innsikt om de ansatte og hvordan kan vi ri...
21.03.2023
Slik kan teknologi bidra til en bedre arbeidsdag
Skal vi sette de ansatte først må vi sikre at vi forstår dem. Hvordan kan enkelte teknologier gi oss nyttig innsikt om de ansatte og hvordan kan vi ri...
08.03.2023
Den lærende organisasjonen
Utnytter vi det store potensialet som ligger i teknologi og læring? Har vi de rette systemene som støtter endringsdyktige organisasjoner? En lærende o...
08.03.2023
Den lærende organisasjonen
Utnytter vi det store potensialet som ligger i teknologi og læring? Har vi de rette systemene som støtter endringsdyktige organisasjoner? En lærende o...