Strategisk kompetansestyring

Forsvaret er kjent for sin analytiske tilnærming til forretningsmessige problemstillinger og har i en årrekke satset på intern mobilitet – noe som stadig blir viktigere også innen sivilt næringsliv.

På konferansen HR Analyser som går digitalt 9. desember kommer
Øyvind Arntsen, HR-analytiker ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter, med foredraget "Strategisk kompetansestyring – hvordan kartlegge og finne det beste teamet?". I foredraget får du innblikk i Forsvarets tilnærming til rekruttering og kompetansebygging.

- Hvorfor driver Forsvaret som offentlig eid virksomhet med HR analyser?

- Jeg mener Forsvaret, og all annen offentlig virksomhet, bør bruke HR analyser. HR analyser øker innsikt, og bedrer derved forutsetningene for å treffe best mulig beslutning. Hos oss skal HR analyser bidra til å enten underbygge eller avvise antakelser før beslutningene treffes, sier Arntsen.

- Hva benytter Forsvaret HR analyser til?

- Forsvaret benytter HR analyser innen flere områder. Det gjelder blant annet innen ny-/re-rekruttering, seleksjon og styrkedisponering da vi ser flere korrelasjoner mellom individets sannsynlighet for suksess med personlige egenskaper og kvalifikasjoner. Blant annet nytter vi analyser for å avdekke hvem som skal til Heimevernet, sier Arntsen.

- Hva har dere lært, erfaringer og resultat?

- En viktig erfaring er at det ikke alltid er det «åpenbare» svaret som er det riktige. Vi har flere ganger benyttet oss av analyser og sett at vi har truffet konklusjoner som strider med de antakelsene vi hadde i forkant. Det viktigste momentet innen læringen er kanskje at blant alle de antakelsene som organisasjonen har hatt, er det flere som viser seg å ikke stemme. Hvis vi da hadde truffet beslutninger basert på antakelsene, så ville vi ikke oppnådd ønsket effekt, sier Arntsen.

- Har du noen tips og verktøy til andre som skal i gang med HR analyser?

  • Start enkelt. Det viktigste er å starte.
  • Bruk gjerne Excel, og herunder pivot - for å se på sammenhenger.
  • Hvorfor begynne med HR analyser, er et godt spørsmål å finne svar på før dere starter. Ikke fortvil hvis du ikke finner en sammenheng - dette er også en konklusjon, avslutter Øyvind Arntsen.

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program HR Analyser 2021