Slik kommer du i gang med HR-analyse

De fleste som starter opp med HR-analyse stiller seg spørsmålet – Hva skal vi måle og hvor ofte? Jeg skulle ønske det var et enkelt og enhetlig svar på dette, en rapporteringsmal som passer for alle organisasjoner, men det er det dessverre ikke.
Lina Alsvik

Her får du gode råd om hvordan komme i gang med HR -analyse. Skrevet av Lina Alsvik, HR-analytiker i Norsk Hydro.

Forankre analysene i strategi – besvar de riktige spørsmålene

Mitt råd er å ta utgangspunkt i bedriftens strategiske mål og tenke på hvilke HR-prosesser som kan være med å bidra til at man når disse. Dette er de prosessene som det er viktig at HR undersøker analytisk. Det kan være fristende å begynne med å måle på de områdene der man har gode data tilgjengelig. Men dersom turnover ikke er et problem i ditt selskap gir det ingen mening å bruke tid på å analysere turnover.

Ikke la dårlig datakvalitet hindre deg i å komme i gang

Mange kvier seg for å bruke data når man vet at de er av dårlig kvalitet. Jeg vil fraråde å trekke konklusjoner basert på analyser med dårlig kvalitet, men det er ingen grunn til å ikke begynne å bruke tallene i rapportering. Jo mer vi viser frem dataene, jo større er sjansen for at man kommer til å oppdage feil og mangler og rette disse. For spesifikke analyseprosjekter kan man også gjøre en manuell sjekk av data eller til og med samle inn nye data dersom det trengs. At data skal brukes til noe konkret er en flott motivator for forbedring av datakvalitet.

Ingen er verdensmester i alt – be om hjelp

For å kunne gjennomføre et vellykket HR-analyseprosjekt trenger man et bredt kompetansespekter. Man skal kjenne organisasjonen og deres strategi godt, kunne bearbeide større mengder data og ha statistisk kompetanse. I tillegg må man klare å formidle funnene gjennom den gode historien, visualisere dem på en pedagogisk måte og mane til at tiltak må iverksettes. Dette er ingen enkel jobb, og jeg kjenner ingen som er ekspert på alle disse områdene. Det er derfor viktig å anerkjenne hvilke områder man er svakere på og be om hjelp. Ikke alle organisasjoner har en kommunikasjonsavdeling, men kanskje har du en kollega som er god på Power Point? Ikke alle har en HR business partner, men kanskje noen har mer troverdighet i organisasjonen enn andre? Er den noen i regnskapsavdelingen som er gode i Excel? Vi trenger alle noen gode hjelpere.

Ta steget fra rapportering til analyse

Mange organisasjoner har kommet i gang med retrospektiv rapportering, som viser hvordan organisasjonen ser ut eller har sett ut i fortiden. Den virkelige verdien i HR-analyse ligger imidlertid i analyser som forklarer HVORFOR ting ser ut som de gjør og hva vi kan gjøre for å endre det. Selv en HR-funksjon uten store ressurser innen HR-analyse kan klare å gjennomføre ett slikt prosjekt, for å bevise verdien av HR-analyse. Om man passer på at man velger å belyse et spørsmål som ledelsen faktisk bryr seg om, sørger for et sterkt eierskap ute i linja og involverer de gode hjelperne man kan finne i et spleiselag av innsats, så tror jeg hvem som helst kan lykkes med HR-analyse.