Ny global studie om viktigheten av HR-analyse

En global studie gjennomført av CIPD, vår søsterorganisasjon i England, i samarbeid med Workday, leverandør av HR-løsninger, viser at det et stort potensiale for utvikling av praksis innen HR-analyse. Potensialet ligger i fremskaffing og bruk av data for HR-team, samt øvrige deler av organisasjonens forståelse for den verdien personaldata kan ha for verdiskapingen.

For å nå denne siste målsettingen må HR ta en ledende rolle i arbeidet med å etablere HR-analyse som en kjernekomponent i den fremtidige evidensbaserte HR-profesjonen. Kun gjennom å gjøre dette vil vi være i stand til å realisere den pote