Hvordan komme i gang med HR-analyser

Det er mange muligheter, men hvordan kan man starte helt grunnleggende? Gikk du glipp av Lina Alsvik sitt foredrag på konferansen HR Analyser 2019 kan du se dette her og få gode råd om hvordan komme i gang.

I foredraget "Hvordan komme i gang med HR-analyser?" snakker Lina om:

• Hvilke problemstillinger bør HR-analyse ta for seg?
• Hvordan knytte til seg de riktige støttespillerne og sponsorene?
• Hvordan fortelle en overbevisende historie med data?

Hvordan komme i gang med HR-analyser? - Lina Alsvik

For å se denne videoen må du være et betalende medlem.

Lina Alsvik har organisasjonspsykologisk bakgrunn og har jobbet med arbeidsmiljøundersøkelser, ledelsesevalueringer og andre surveys og psykometriske målinger. De siste to årene har hun jobbet som HR-analytiker i Norsk Hydro. Der har hun vært med på å starte opp en global HR analysefunksjon og å implementere Strategic Workforce planning samt datafangst og analyser innen prestasjon, utvikling, mangfold og rekruttering.