Hvordan gå fra data til innsikt

Viktigheten av å jobbe datadrevet og innsiktsbasert blir stadig mer fremtredende i HR. Det er gjerne en oppfatning om at det avhenger av systempark og kontroll i masterdata. Forsvaret har lenge jobbet mot et mål om en mest mulig innsiktsbasert og prediktiv arbeidsmetodikk. Hva trenger en virksomhet for å få et godt nok grunnlag til å gjøre faktabaserte beslutninger?

Øyvind Arntsen, HR-analytiker ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter, kommer til HR-konferansen for offentlig sektor for å snakke om hvordan de i Forsvaret jobber datadrevet og innsiktsbasert i HR.

- Hvorfor er det viktig for Forsvaret å jobbe datadrevet og mer innsiktsbasert i HR?

- Det er flere årsaker for dette, men jeg vil trekke frem forutsigbarhet og avkrefting. Med avkrefting tenker jeg først og fremst på de tilfellene der organisasjonen agerer basert på "etablerte sannheter" som vi gjennom analyser kan avkrefte. Derved kan vi unngå tiltak som ikke gir ønsket effekt, eller i verste fall gir motsatt av forventet effekt, sier Øyvind Arntsen.

- Hvilke data samler Forsvaret inn og hvordan bruker dere dataene?

- Dette er et komplekst spørsmål... - Det varierer mye med hvilken personellkategori det er snakk om, men felles for alle personellkategorier er datafangst på kompetanse. Her lagrer vi data om hvilken kompetanse den enkelte ansatte bygger i organisasjonen, men også hvilken kompetanse de har ervervet seg utenfor Forsvaret. Kompetansedataene blir brukt for å kunne bruke personellressursene riktig, og ikke minst fylle og forvalte styrkestrukturen (inklusive reserver) slik at vi oppnår størst mulig effekt, sier Arntsen.

- Hvor langt har dere kommet med arbeidet med innsiktsbasert og prediktiv arbeidsmetodikk?

- Vi jobber hele tiden for å legge til rette for innsiktsbaserte beslutninger. Prediksjoner bruker vi der dette er relevant, og vi i tillegg har grunnlag for prediksjonene. Vi ønsker å levere mer av begge deler enn vi er i stand til i dag, men er begrenset av ressurser og datagrunnlag, sier Arntsen.

- Hvordan ser den datadrevne fremtiden ut i Forsvaret?

- Vi har som ambisjon å automatisere mest mulig av rapporter og avanserte rapporter. Dette for å kunne sette av mer ressurser til rotårsaksanalyser, prediksjon og historiefortelling (beskrivelse av funn). Vi jobber med å etablere en felles analyseplattform i Forsvaret. Med denne vil vi også i større grad være i stand til å levere mer helhetlige analyser som treffer flere forvaltningsområder; eksempelvis økonomi, materiell og HR, avslutter Øyvind Arntsen.

Les mer Pil